Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace o změně struktury XML oznámení DAC6

14. 5. 2021

V období od 18. 5. 2021 do 25. 5. 2021 dojde k úpravě funkčnosti EPO formuláře, která bude mít za následek změnu struktury XML oznámení DAC6.

V důsledku minimalizace nejčastějších chyb v podání oznámení DAC6 dojde v období od 18. 5. 2021 do 25. 5. 2021 k úpravě funkčnosti EPO formuláře, která bude mít za následek změnu struktury XML oznámení DAC6.

Podání oznámení DAC6, které je tvořeno aplikací třetích stran, již po 25. 5. 2021 v původním formátu XML nebude možné prostřednictvím EPO podat. Je nezbytné, aby u aplikací třetích stran došlo taktéž k úpravě struktury (viz seznam změn metadat níže).

Z uvedeného důvodu Vás žádáme, abyste se v období od 18. 5. 2021 do 25. 5. 2021 zdrželi podávání oznámení DAC6, které je tvořeno v aplikaci třetích stran. V uvedeném období bude docházet k úpravě struktury oznámení DAC6. V případě podání oznámení DAC6 učiněného v původní struktuře XML bude odmítnuto jako chybné.

Na stránkách Daňového portálu FS bude v průběhu výše uvedeného období zveřejněno aktualizované XSD obsahující strukturu XML oznámení DAC6.

Změna nastane u následujících položek:

 • Věta SO
  Nová položka id_vzor - Identifikátor zdrojového subjektu.
  Položka odkazuje na id_subjektu, ze kterého byl subjekt kopírován. Musí být vyplněno, pokud se jedná o Dotčenou osobu, která je zároveň Přidruženou entitou.
  Pokud je položka vyplněna, musí se údaje o subjektu shodovat s údaji ze vzorové věty.
 • Věta ST
  Nová položka id_vzor - Identifikátor zdrojového subjektu.
  Položka odkazuje na id_subjektu, ze kterého byl subjekt kopírován. Položka je povinná a musí odkazovat na větu, která nemá id_vzor vyplněno.
  Údaje o subjektu se musí shodovat s údaji ze vzorové věty.
 • Věta SU
  Nová položka id_vzor - Identifikátor zdrojového subjektu.
  Položka odkazuje na id_subjektu, ze kterého byl subjekt kopírován. Pokud je podávající Uživatelem služeb, musí existovat právě jedna věta, která má tuto položku vyplněnou. Zároveň nesmí být vyplněna v žádné větě SZ. V takovém případě se musí údaje o subjektu shodovat s údaji ze vzorové věty P.
 • Věta SZ
  Nová položka id_vzor - Identifikátor zdrojového subjektu.
  Položka odkazuje na id_subjektu, ze kterého byl subjekt kopírován. Pokud je podávající Zprostředkovatelem, musí existovat právě jedna věta, která má tuto položku vyplněnou. Zároveň nesmí být vyplněna v žádné větě SU. V takovém případě se musí údaje o subjektu shodovat s údaji ze vzorové věty P.
 • Věta D
  Položka arr_id_predchozi se přejmenuje na dis_id.
 • Věta T
  Bude zrušena položka "dotcena".

V případě dotazů k DAC6 se můžete obrátit na e-mailovou schránku: DAC6@fs.mfcr.cz.