Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

FATCA

V roce 2010, v rámci boje proti daňovým únikům a za účelem zjištění a zmapování příjmů amerických osob v zahraničí, přijaly Spojené státy americké zákon Foreign Account Tax Compliance Act. Tento zákon ukládá finančním institucím oznamovat stanovené informace o těch účtech vedených finanční institucí, kde majitel je americkou osobou ve smyslu tohoto zákona. Finanční instituce budou informace požadované zákonem FATCA oznamovat buď přímo (model Ib) nebo prostřednictvím své státní správy (model Ia).
o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní.
o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act.
Upozornění: Česká verze formulářů slouží pouze jako vzor pro vyplnění formulářů v anglickém jazyce.