Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Zahraniční obchodní rejstříky a obdobné databáze

12. 9. 2011

Na tomto místě lze nalézt informace o přístupu do zahraničních obchodních rejstříků a obdobných databází fungujících na komerční bázi, stejně jako přehled poplatků za některé výpisy z těchto databází.

  • V současné době jsou k dispozici informace o přístupu do rejstříků a o výši poplatků za různý rozsah informací u 37 zemí a závislých území - Austrálie, Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Gibraltaru, Guernsey, Hongkongu, Chorvatska, Irska, Itálie, Jersey, Kanady, Kypru, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Manu, Německa, Nizozemí, Norska, Nového Zélandu, Panamy, Polska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Singapuru, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska, USA a Velké Británie.
  • Informace jsou rovněž dostupné přes Obchodní rejstřík Evropské Unie: http://www.ebr.org/ (European Business Register) u následujících států – Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Jersey, Lotyšsko, Lucembursko, Makedonii, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Ukrajinu, Velkou Británii. Uvedený rejstřík obsahuje většinou komerční databáze firem a neustále se aktualizuje. Do budoucnosti lze očekávat, že bude dále rozšiřován, především o nové členské země. Další země mají své vlastní rejstříky, příp. databáze firem.
  • European Business Register (Obchodní rejstřík Evropské Unie) obsahuje informace o přístupu k obchodním rejstříkům a dalším databázím, obsahujícím ekonomické informace o subjektech výše uvedených zemí, o zpoplatnění či nezpoplatnění jednotlivých informací, včetně přehledu poplatků a způsobu jejich úhrady.
  • Na registrech některých zemí, např. Francie, Rakousko, nejsou k dispozici informace v angličtině.
  • Kromě zahraničních obchodních rejstříků uvádíme také přístup do českého obchodního rejstříku, který je dostupný na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti – http://www.justice.cz/ , odkaz buď Portál resortu justice nebo Informační registry. Veškeré informace jsou k dispozici zdarma.

Přílohy

Dostupné informace