Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Mezinárodní výměna informací

4. 2. 2013

Mezinárodní výměna informací je již tradičně velice důležitým nástrojem v boji proti mezinárodním daňovým únikům a Finanční správa České republiky tuto formu mezinárodní spolupráce využívá ve stále větším měřítku.

O mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů.
Organizační zabezpečení mezinárodní spolupráce podle zákona č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů (dále jen zákon o mezinárodní spolupráci).

Česká republika navázala na trend, kdy se boj proti škodlivým daňovým praktikám a s tím spojené zefektivňování mezinárodní spolupráce v oblasti daní stal mezinárodní prioritou a je podporován jak ze strany Evropské unie, tak OECD nebo skupiny G 20. V této souvislosti v současné době sjednává s jurisdikcemi, dosud považovanými za tzv. daňové ráje, Dohody o výměně informací v daňových záležitostech (dále dle kontextu také jen Dohoda(y)), které jsou koncipovány tak, aby umožňovaly výměnu informací na dožádání, a to v co nejširším okruhu daňových záležitostí. Představují tedy další účinný nástroj mezinárodní spolupráce, na jehož základě lze obdržet informace potřebné pro účely správy daní, a to i bez ohledu na to, zda jsou potřebné informace v držení bank nebo jiných finančních institucí.