Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mezinárodní výměna informací

 • Zákon č. 164/2013 Sb.

  O mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů.
 • Kontaktní místo podle § 5 zákona č. 164/2013 Sb.

  Organizační zabezpečení mezinárodní spolupráce podle zákona č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů (dále jen zákon o mezinárodní spolupráci).
 • Směrnice Rady č. 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní, platná od 1. 1. 2013

 • COUNCIL DIRECTIVE 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC will be in force from 1 January 2013

 • Dohody o výměně informací v daňových záležitostech

  Období 2011-2012

  Česká republika navázala na trend, kdy se boj proti škodlivým daňovým praktikám a s tím spojené zefektivňování mezinárodní spolupráce v oblasti daní stal mezinárodní prioritou a je podporován jak ze strany Evropské unie, tak OECD nebo skupiny G 20. V této souvislosti v současné době sjednává s jurisdikcemi, dosud považovanými za tzv. daňové ráje, Dohody o výměně informací v daňových záležitostech (dále dle kontextu také jen Dohoda(y)), které jsou koncipovány tak, aby umožňovaly výměnu informací na dožádání, a to v co nejširším okruhu daňových záležitostí. Představují tedy další účinný nástroj mezinárodní spolupráce, na jehož základě lze obdržet informace potřebné pro účely správy daní, a to i bez ohledu na to, zda jsou potřebné informace v držení bank nebo jiných finančních institucí.


Aplikační služby