Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dokumenty EU

Týkající se zdaňování nadnárodních podniků.
 • Směrnice Rady 2011/96/EU
  o společném systému zdanění v případech mateřských a dceřiných společností členských států
 • Směrnice Rady 2009/133/ES
  o společném systému zdanění v případě fúzí, rozdělení, převodu majetku a výměny obchodních podílů na majetku společností členských států
 • Směrnice Rady 2003/49/ES
  o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi spojenými osobami       
 • Směrnice Rady 90/435/EHS
  o společném systému zdanění v případech mateřských a dceřiných společností členských států
 • Směrnice Rady 90/434/EHS
  o společném systému zdanění v případech fúzí, rozdělení, převodu majetku a výměny obchodních podílů na majetku společností členských států
 • Arbitrážní konvence

  1. Úvodní slovo
  2. Úmluva o přistoupení

  České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků ve znění Úmluvy ze dne 21. prosince 1995 a Protokolu ze dne 25. května 1999

  1. Seznam nezávislých osob, které jsou členy poradní komise dle čl. 7 odst. 1 úmluvy o arbitráži

  EU joint transfer pricing forum

  1. Státy, které ratifikovaly Úmluvu o přistoupení k Arbitrážní konvenci

  Státy, které ratifikovaly Úmluvu o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky ("Přístupová úmluva") ze dne 8.12.2004 k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků ve znění Úmluvy o přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království ze dne 21. prosince 1995 a Protokolu ze dne 25. května 1999 (Arbitrážní úmluva). 

  Stát datum ratifikace datum vstupu v platnost
  Belgie 18.9.2008 1.12.2008
  Bulharsko 1.7.2008 1.7.2008
  Česká republika 20.7.2006 1.10.2006
  Dánsko 20.1.2006 1.4.2006
  Estonsko 18.1.2007 1.4.2007
  Finsko 23.6.2006 1.9.2006
  Francie 11.4.2008 1.7.2008
  Irsko 24.5.2006 1.8.2006
  Itálie 12.9.1999 1.1.2010
  Kypr 27.7.2006 1.10.2006
  Litva 28.9.2006 1.12.2006
  Lotyšsko 2.3.2007 1.6.2007
  Luxembourg 19.6.2006 1.9.2006
  Maďarsko 23.3.2006 1.6.2006
  Malta 23.8.2006 1.11.2006
  Německo 21.3.2007 1.6.2007
  Nizozemí 1.3.2006 1.6.2006
  Polsko 16.11.2006 1.2.2007
  Portugalsko 9.2.2007 1.5.2007
  Rakousko 1.8.2007 1.11.2007
  Rumunsko 1.7.2008 1.7.2008
  Řecko 21.3.2007 1.6.2007
  Slovensko 18.11.2005 1.4.2006
  Slovinsko 22.11.2007 1.2.2008
  Španělsko 9.8.2007 1.11.2007
  Švédsko 19.6.2006 1.9.2006
  Velká Británie 4.6.2007 1.9.2007

  5) Kodex chování

  Přílohy

  • Seznam nezávislých osob, které jsou členy poradní komise dle čl. 7 odst. 1 úmluvy o arbitráži

  Aplikační služby