Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Dokumenty EU

30. 10. 2013

Týkající se zdaňování nadnárodních podniků.
 • Směrnice Rady 2011/96/EU
  o společném systému zdanění v případech mateřských a dceřiných společností členských států
 • Směrnice Rady 2009/133/ES
  o společném systému zdanění v případě fúzí, rozdělení, převodu majetku a výměny obchodních podílů na majetku společností členských států
 • Směrnice Rady 2003/49/ES
  o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi spojenými osobami       
 • Směrnice Rady 90/435/EHS
  o společném systému zdanění v případech mateřských a dceřiných společností členských států
 • Směrnice Rady 90/434/EHS
  o společném systému zdanění v případech fúzí, rozdělení, převodu majetku a výměny obchodních podílů na majetku společností členských států
 • Arbitrážní konvence

 
 1. Úvodní slovo
 2. Úmluva o přistoupení
   

  České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků ve znění Úmluvy ze dne 21. prosince 1995 a Protokolu ze dne 25. května 1999

   
 3. Seznam nezávislých osob, které jsou členy poradní komise dle čl. 7 odst. 1 úmluvy o arbitráži
   

  EU joint transfer pricing forum

   
 4. Státy, které ratifikovaly Úmluvu o přistoupení k Arbitrážní konvenci
 

Státy, které ratifikovaly Úmluvu o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky ("Přístupová úmluva") ze dne 8.12.2004 k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků ve znění Úmluvy o přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království ze dne 21. prosince 1995 a Protokolu ze dne 25. května 1999 (Arbitrážní úmluva). 

 
Stát datum ratifikace datum vstupu v platnost
Belgie 18.9.2008 1.12.2008
Bulharsko 1.7.2008 1.7.2008
Česká republika 20.7.2006 1.10.2006
Dánsko 20.1.2006 1.4.2006
Estonsko 18.1.2007 1.4.2007
Finsko 23.6.2006 1.9.2006
Francie 11.4.2008 1.7.2008
Irsko 24.5.2006 1.8.2006
Itálie 12.9.1999 1.1.2010
Kypr 27.7.2006 1.10.2006
Litva 28.9.2006 1.12.2006
Lotyšsko 2.3.2007 1.6.2007
Luxembourg 19.6.2006 1.9.2006
Maďarsko 23.3.2006 1.6.2006
Malta 23.8.2006 1.11.2006
Německo 21.3.2007 1.6.2007
Nizozemí 1.3.2006 1.6.2006
Polsko 16.11.2006 1.2.2007
Portugalsko 9.2.2007 1.5.2007
Rakousko 1.8.2007 1.11.2007
Rumunsko 1.7.2008 1.7.2008
Řecko 21.3.2007 1.6.2007
Slovensko 18.11.2005 1.4.2006
Slovinsko 22.11.2007 1.2.2008
Španělsko 9.8.2007 1.11.2007
Švédsko 19.6.2006 1.9.2006
Velká Británie 4.6.2007 1.9.2007
 

5) Kodex chování