Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Registrace do zvláštního režimu OSS

1.
Jak se mohu registrovat do režimu One Stop Shop?

Podáním žádosti o registraci do příslušného režimu na daňovém portálu http://www.mojedane.cz/ v části MOSS/OSS.

Více informací:

2.
Od kdy mohu používat režim EU nebo režim mimo EU po podání žádosti o registraci?

Od prvního dne následujícího kalendářního čtvrtletí, tj. vždy od 1. 1., 1. 4., 1. 7. nebo 1. 10. příslušného roku.

3.
Pokud jsem se nezaregistroval do 30. 6. 2021 do režimu EU nebo režimu mimo EU a poskytnu službu v červenci 2021, mohu ještě i na toto plnění uplatnit režim EU nebo režim mimo EU?

Ano, je však nutné podat žádost o registraci nejpozději do 10. 8. 2021.

Vždy je možné se registrovat do režimu EU nebo režimu mimo EU až po uskutečnění plnění, a pak platí, že žádost o registraci musí být podána nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po uskutečnění plnění.

4.
Chci používat režim EU nebo režim mimo EU od 1. 10. 2021, do kdy musím podat žádost o registraci?

Nejpozději do 30. 9. 2021, pokud jste před tímto datem neuskutečnil plnění spadající do těchto režimů. Pokud uskutečníte plnění po 30. 9. 2021, podejte žádost o registraci nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po uskutečnění plnění.

5.
Od kdy můžu používat dovozní režim po podání žádosti o registraci?

Ode dne oznámení rozhodnutí, kterým jste registrován do dovozního režimu.

6.
V žádosti o registraci se uvádí i webová adresa, resp. internetové stránky žadatele. Jakou webovou adresu mám uvést, pokud jich mám více – například www.eshop.cz, www.eshop.de,
www.eshop.eu?

V žádosti uvedete pouze jednu webovou adresu, a to nejprve takovou, kde doména odpovídá státu vašeho sídla (pokud máte sídlo v ČR, uvedete webovou adresu www.eshop.cz). Pokud webovou adresu v místě sídla nemáte, pak uvedete webovou adresu provozovny (provozovna v Německu, uvedete webovou adresu www.eshop.de). Pokud máte více webových adres provozoven, vyberete libovolnou webovou adresu. V případě, že nemáte webovou adresu ani v sídle, ani ve státě umístění provozoven, uvedete libovolnou webovou adresu (např. www.eshop.eu).

7.
Prodávám zboží přes digitální platformu Amazon do různých členských států. Zboží mně uskladňuje Amazon v různých skladech po celé Evropě, ze kterých je následně zboží odesíláno zákazníkům. Jaké adresy mám uvést v žádosti o registraci do režimu EU v části provozovny?

Uvedete adresy umístění skladů, ze kterých je zboží odesíláno nebo přepraveno koncovým zákazníkům. V případě, že neznáte umístění všech skladů, ze kterých bude zboží odesíláno či přepraveno, uvedete sklady, které jsou Vám známy v okamžiku podání žádosti o registraci. Při zjištění nových umístění skladů, které nebyly uvedeny v žádosti o registraci, podáte oznámení změny registračních údajů.


zpět: Obecné dotazy ke zvláštnímu režimu OSS – pokračovat dále: Daňové přiznání ve zvláštním režimu OSS