Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Registrace

Podmínkou registrace do režimu EU je registrace k DPH jako plátce nebo identifikovaná osoba.

Osoba, která je již registrovaná jako plátce nebo identifikovaná osoba, postupuje dále dle registrace do režimu EU.

Osoba, která není registrovaná jako plátce ani jako identifikovaná osoba, se nejprve registruje dobrovolně jako plátce nebo identifikovaná osoba. Registraci provede podáním Přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty na daňovém portálu Finanční správy v části Registrace. Registraci k DPH jako plátce nebo identifikovaná osoba podává osoba svému místně příslušnému správci daně.

Registrace do režimu EU

Registrace do režimu EU je možná až po obdržení rozhodnutí o registraci k DPH jako plátce nebo identifikovaná osoba od správce daně.
Osoba povinná k dani, která hodlá používat režim EU v tuzemsku, je povinna podat přihlášku k registraci.

Registrace je možná pouze elektronicky na daňovém portále Finanční správy prostřednictvím formuláře v části Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS/OSS). Po vyplnění formuláře je třeba podání přihlášky autentizovat jedním z následujících způsobů:

  1. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
  2. s využitím přístupu se zaručenou identitou (např. NIA nebo eObčanka),
  3. prostřednictvím daňové informační schránky (Portál Moje daně – přihlášení do DIS+).

Součástí žádosti o registraci je i žádost o přístup uživatele do autentizované části daňového portálu ve zvláštní aplikaci pro OSS - režim EU, kde se později podávají daňová přiznání. Žádosti o přístup mohou být podány i po registraci, například pokud bude uživatel žádat o přístup pro další osoby.

Přístup do portálu OSS v režimu EU je umožněn přímo žadateli nebo i jiným osobám. Přístup do autentizované zóny může být udělen z následujících titulů:

  • Osoba povinná k dani – žadatel
  • Osoba jednající na základě pověření (např. zaměstnanec)
  • Zástupce na základě plné moci

Po podání přihlášky do režimu EU obdrží žadatel od správce daně rozhodnutí o registraci do režimu EU. Členský stát EU, ve kterém se žadatel registruje do režimu EU, se považuje za tzv. členský stát identifikace (ČSI).

Po registraci probíhá vstup do autentizované zóny portálu v režimu EU stejným způsobem, jakým byla autentizována registrace nebo žádost o přístup.

Kdy lze podat přihlášku k registraci?

Žadatel může podat přihlášku do režimu EU před zahájením uskutečňování plnění ve zdaňovacím období předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém plánuje začít uskutečňovat plnění.

Příklad: Žadatel, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, chce používat režim EU od 1. 10. 2021. Přihlášku do režimu EU podává nejpozději do 30. 9. 2021.

Žadatel může podat přihlášku do režimu EU i po uskutečnění plnění v příslušném zdaňovacím období, ale přihlášku podává nejpozději do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém uskutečnil plnění.

Příklad: Žadatel, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, prodal dne 15. 7. 2021 zboží koncovému spotřebiteli v Německu a zboží bylo přepraveno z ČR do Německa. Místem plnění, tj. státem, ve kterém má být prodej zdaněn, je Německo, neboť prodejce již přesáhl v rámci prodeje zboží na dálku (tzn. zasílání zboží do JČS) celkový limit 10 000 EUR. Aby se nemusel registrovat k DPH v Německu, rozhodl se využívat k odvodu DPH režim EU. Nejpozději do 10. 8. 2021 musí podat přihlášku k režimu EU v České republice, ve které uvede první datum uskutečnění plnění.

Od kdy je možné používat režim EU po podání přihlášky?

Registrace je účinná od prvního dne zdaňovacího období následujícího po podání přihlášky k registraci, nebo od data uskutečnění vybraného plnění, které žadatel uvedl v přihlášce k registraci.

V případě podání přihlášky k registraci v období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 je registrace do režimu EU účinná od 1. 7. 2021 a DPH v rámci tohoto režimu lze odvádět u plnění uskutečněných nejdříve 1. 7. 2021.

Jak vyplnit a podat registraci do režimu EU?

Návod, který obsahuje podrobné kroky při registraci do režimu EU je dostupný ZDE.


zpět: úvod OSS – pokračovat dále: Daňové přiznání v režimu EU