Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

CESOP

Centrální elektronický systém platebních informací (Central Electronic System of Payment information).

 

Nové povinnosti poskytovatelů platebních služeb

Evropská komise přijala v únoru 2020 s účinností od 1. 1. 2024 nové právní předpisy za účelem usnadnění boje proti podvodům v oblasti DPH při přeshraničních transakcích.

  • Nařízení Rady (EU) 2020/283 
  • Směrnice Rady (EU) 2020/284 

Prováděcí nařízení Evropské komise 2022/1504 ze dne 6. dubna 2022 zveřejněné v Úředním věstníku EU ze dne 12. září 2022 obsahuje informace o elektronickém formátu, který bude vyžadován pro přenos údajů.

Česká republika tyto povinnosti upravuje zákonem č. 417/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který nabyl účinnosti k 1. 1. 2024.

Kontakt pro případné dotazy ohledně CESOP: cesop@fs.mfcr.cz.

Aktuálně: Ke dni 18. 1. 2024 byly v dokumentech ke stažení aktualizovány následující dokumenty a software:

  • Guidelines for the reporting of payment data from payment service providers and transmission to the Central Electronic System of Payment information (CESOP) (EN version)
  • XSD User Guide v4.61 and corresponding XSD package (EN version)
  • CESOP – FAQs (EN version)
  • Validační modul v1.3.0 – User Manual v2.01