Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Souhrnná hlášení

Podání Souhrnného hlášení dle § 102 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, lze učinit elektronicky datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Podání, které je učiněno prostřednictvím datové zprávy s využitím dálkového přístupu, se přijímá na technickém zařízení správce daně (EPO) nebo prostřednictvím datové schránky správce daně. Jiná podání Souhrnného hlášení nejsou dle platného znění zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, přípustná.