Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Mini One Stop Shop (MOSS)

Aktualizace seznamu sazeb DPH členských států EU využívaných v rámci režimu MOSS (aktualizace k 1. 1. 2022).

Aktualizace seznamu sazeb daně členských států EU použitelných pro elektronicky poskytované služby (včetně tzv. e-knih)

Na základě informací od německé daňové správy bychom Vás rádi informovali, že od 18.12.2019 došlo ke snížení sazby DPH na elektronické publikace z 19 % na 7 %. U ostatních elektronicky poskytovaných služeb zůstává sazba daně i nadále 19 %.

Seznam sazeb členských států EU použitelných pro elektronicky poskytované služby (včetně tzv. e-knih).
V souvislosti se změnami k 1.1.2019 byla zaktualizována příručka EK k zvláštnímu režimu jednoho správního místa
Na základě informací od švédské daňové správy bychom Vás rádi informovali, že od 01.07.2019 došlo ke snížení sazby DPH na elektronické publikace z 25 % na 6 %. U ostatních elektronicky poskytovaných služeb zůstává sazba daně i nadále 25 %.

Na stránkách Evropské komise je k dispozici databáze informací o národních specifikách jednotlivých členských států, které souvisí s režimem jednoho správního místa. V databázi lze vyhledávat podle okruhu témat nebo podle zemí.

Databáze obsahuje mimo jiné také údaje o podmínkách vrácení přeplatku. Můžete si vyhledat, v kterých zemích si o vrácení přeplatku musíte požádat, nebo jaké jsou limitní částky pro vrácení (pod jakou částku se přeplatky nevrací).   

Na základě dodatečné informace od irské daňové správy bychom Vás rádi informovali, že od 01.01.2019 došlo ke snížení sazby DPH na elektronické publikace z 23 % na 9 %, u ostatních elektronicky poskytovaných služeb zůstává sazba daně i nadále 23 %.

Informace k uplatňování limitu € 10 000 v souvislosti s určením místa plnění u vybraných služeb a upozornění na zákaz opětovné registrace do režimu MOSS po dobu dvou kalendářních čtvrtletí (tzv. karanténa) v případě vynětí na žádost z režimu MOSS. V případě překročení limitu € 10 000 v průběhu karantény má poskytovatel vybraných služeb povinnost přímého odvodu DPH v jiných členských státech.

S ohledem na prodlevy v legislativním procesu přijetí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (sněmovní tisk č. 206), se od 1. 1. 2019 do nabytí účinnosti tohoto zákona uplatní přímý účinek Směrnice Rady (EU) 2017/2455 a Směrnice Rady (EU) 2016/1065.

Jedná se zejména o změny v ustanoveních, která upravují místo plnění při poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb vysílání a elektronicky poskytovaných služeb pro osoby nepovinné k dani a registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režimu mimo EU) pro osoby povinné k dani ze třetích zemí a poukazů.

Od 1.1.2017 dochází ke změně základní sazby DPH v Rumunsku ze 20 % na 19 %.

Seznam sazeb členských států EU použitelných pro elektronicky poskytované služby (včetně tzv. e-knih) a povinnost vystavovat daňový doklad.

Od 1.6.2016 dochází ke změně základní sazby DPH, použitelné pro elektronicky poskytované služby (včetně tzv. e-knih), z 23% na 24%.
Vyjádřete svůj názor na obsah a formu internetového portálu Evropské komise k Zvláštnímu režimu jednoho správního místa (MOSS)! Evropská komise chce tento portál zrevidovat a chce znát Váš názor. Dotazník je přístupný do 30. října 2015.
Vysvětlivky Vám pomůžou zodpovědět následující otázky: Patří služby, které poskytuji, mezi vybrané služby pro MOSS? Kdo je poskytovatelem služby? Kdo je příjemcem služby? Jaké mám důkazy k určení místa příjemce služby?
Na základě rozsudku Evropského soudního dvora (ESD) ze dne 5. 3. 2015 v kauze uplatnění snížené sazby DPH na e-knihy ve Francii a Lucembursku (pro Francii na hodnotu 5,5 % a 3 % pro Lucembursko), ve kterém soud vyjádřil souhlas se stanoviskem Evropské komise, že Francie a Lucembursko neplní své povinnosti, které jim ukládá směrnice o DPH 2006/112/ES, ruší Lucembursko k 1. 5. 2015 super sníženou sazbu na e-knihy. Francie prozatím nestanovila datum nápravy jejich sazby na e-knihy.
V souvislosti s nabytím účinnosti novel zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p. (dále jen „zákon o DPH“) ke dni 1.1.2015 upozorňujeme plátce používající režim jednoho správního místa, že kromě plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 110a a násl. zákona o DPH, by neměl plátce opomenout vykázat tato plnění i v rámci běžného daňového přiznání.
Obsáhlý informační materiál.
Návod jak vyplnit žádost o registraci k MOSS a žádost o přístup do aplikace MOSS.

S účinností od 1. ledna 2015 se mění některá pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb. Z pohledu DPH budou uvedené služby bez rozdílu vždy zdaňovány v místě příjemce služby. Poskytovatel z EU i mimo EU, který poskytuje jakoukoliv z výše uvedených služeb a jehož zákazníky jsou koneční spotřebitelé usazení v členském státě EU, bude mít povinnost odvádět DPH z dotčených služeb v jednotlivých členských státech usazení jeho koncových zákazníků. Poskytovatelům z EU vznikne tato povinnost na rozdíl od stavu do 31. 12. 2014 nově.