Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Registrace

Podmínkou registrace do dovozního režimu je registrace k DPH jako plátce nebo identifikovaná osoba.

Osoba, která je již registrovaná jako plátce nebo identifikovaná osoba, postupuje dále dle registrace do dovozního režimu.

Osoba, která není registrovaná jako plátce ani jako identifikovaná osoba, se nejprve registruje dobrovolně jako plátce nebo identifikovaná osoba. Registraci provede podáním Přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty na daňovém portálu Finanční správy v části Registrace. Registrace k DPH jako plátce nebo identifikovaná osoba podává osoba svému místně příslušnému správci daně.

Registrace do dovozního režimu

Registrace do dovozního režimu EU je možná až po obdržení rozhodnutí o registraci k DPH jako plátce nebo identifikovaná osoba od správce daně.

Osoba povinná k dani (včetně zprostředkovatele), která hodlá používat dovozní režim v tuzemsku, je povinna podat přihlášku k registraci.

Registrace je možná pouze elektronicky na daňovém portálu Finanční správy prostřednictvím formuláře v části Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS/OSS). Po vyplnění formuláře je třeba podání přihlášky autentizovat jedním z následujících způsobů:

  1. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
  2. s využitím přístupu se zaručenou identitou (např. NIA nebo eObčanka),
  3. prostřednictvím daňové informační schránky (Portál Moje daně – přihlášení do DIS+).

Součástí žádosti o registraci je i žádost o přístup uživatele do autentizované části daňového portálu ve zvláštní aplikaci pro OSS - dovozní režim, kde se později podávají daňová přiznání. Žádost o přístup může být podána i po registraci, například pokud bude uživatel žádat o přístup pro další osoby.

Přístup do portálu OSS v dovozním režimu je umožněn přímo žadateli nebo i jiným osobám. Přístup do autentizované zóny může být udělen z následujících titulů:

  • Osoba povinná k dani – žadatel
  • Osoba jednající na základě pověření (např. zaměstnanec)
  • Zástupce na základě plné moci

Po podání přihlášky do dovozního režimu obdrží žadatel od správce daně rozhodnutí o registraci do dovozního režimu. V rozhodnutí o registraci správce daně přidělí uživateli daňové evidenční číslo pro účely dovozního režimu, tzv. IOSS číslo.

Po registraci probíhá vstup do autentizované části portálu v dovozním režimu stejným způsobem, jakým byla autentizována registrace nebo žádost o přístup.

Zprostředkovatel v autentizované části dovozního režimu přihlašuje všechny osoby, které jej pověřily a kterým správce daně prostřednictvím zprostředkovatele přidělí daňové evidenční číslo pro účely dovozního režimu, tzv. IOSS číslo.

Od kdy je možné používat dovozní režim po podání přihlášky?

Registrace do dovozního režimu je účinná ode dne oznámení rozhodnutí, kterým je tento žadatel registrován do dovozního režimu.

V případě podání přihlášky k registraci v období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 může být registrace do dovozního režimu účinná i v období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021, ale DPH v rámci tohoto režimu lze odvádět u plnění uskutečněných nejdříve 1. 7. 2021.


zpět: úvod OSS – pokračovat dále: Daňové přiznání v režimu EU