Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mezinárodní spolupráce a DPH

One Stop Shop (OSS)

Zvláštní režim jednoho správního místa

Informace pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona

V souvislosti se vstupem do Evropské unie musela Česká republika jako členský stát přizpůsobit svůj daňový systém principům stanoveným právní úpravou Evropských společenství. Jednou z oblastí, které se tato změna dotkla, je režim daně z přidané hodnoty uplatňovaný u obchodů uskutečňovaných uvnitř společného trhu EU.

Souhrnná hlášení

Podání Souhrnného hlášení dle § 102 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, lze učinit elektronicky datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Podání, které je učiněno prostřednictvím datové zprávy s využitím dálkového přístupu, se přijímá na technickém zařízení správce daně (EPO) nebo prostřednictvím datové schránky správce daně. Jiná podání Souhrnného hlášení nejsou dle platného znění zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, přípustná.

Uplatňování DPH na poskytování služeb po vstupu ČR do EU

Změny v uplatňování DPH u přeshraničních služeb od 1. 1. 2010 - pravidla pro stanovení místa plnění, určení osoby povinné přiznat a zaplatit daň, související adm. povinnosti.

Aplikační služby