Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Záznamní povinnost poskytovatelů vybraných služeb (uživatelů MOSS)

20. 1. 2015

Záznamy musí obsahovat tyto informace:

 1. členský stát spotřeby, do něhož byla služba poskytnuta;
 2. druh poskytnuté služby;
 3. datum poskytnutí služby;
 4. základ daně s uvedením použité měny;
 5. veškerá následná zvýšení nebo snížení základu daně;
 6. uplatněnou sazbu daně;
 7. výši splatné daně s uvedením použité měny;
 8. datum a výši obdržených plateb;
 9. veškeré platby na účet obdržené před poskytnutím služby;
 10. je-li vystavena faktura, informace na ní uvedené;
 11. jméno příjemce, je-li osobě povinné k dani známo;
 12. informace použité ke stanovení místa, kde je příjemce usazen nebo kde má bydliště nebo kde se obvykle zdržuje.

Osoba povinná k dani výše uvedené informace zaznamenává tak, aby mohly být dány k dispozici elektronickými prostředky bez prodlení a za jednotlivé poskytnuté služby. Nejlepší způsob předání informací by se měl určit na základě dohody mezi osobou povinnou k dani a správcem daně a měl by záviset na tom, jaké elektronické prostředky jsou k dispozici.

Jednou z možností je používat standardní kontrolní soubor pro MOSS (SAF-MOSS) ve formátu XML. Pokud se osoba povinná k dani rozhodne využít formát SAF-MOSS (XML) k poskytování požadovaných informací, budou to členské státy akceptovat.

Země, které budou toto doporučení používat
AT, BE, BG, CZ, DK, EE, ES, FI, HR, HU, IE, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI, SK, UK

Xml. schéma formátu SAF-MOSS společně s dokumentací naleznete na adrese ec.europa.eu.