Přejít k obsahu (Klávesová zkratka: Alt + 2) | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS) při využití ověření identity pomocí datové schránky

20. 10. 2021

Upozorňujeme uživatele zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS), jakým způsobem lze podat daňové přiznání v aplikaci OSS při využití ověření identity pomocí datové schránky.  

Daňové přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa OSS může podat při využití ověření identity pomocí datové schránky držitel datové schránky, tj. osoba oprávněná k datové schránce (např. jednatel společnosti). Podání je možné provést pouze přístupem do aplikace OSS na daňovém portálu (Portál Moje daně).

Zvláštní režim jednoho správního místa funguje na odlišném principu nežli podání běžného daňového přiznání k DPH, které je při podání navíc samostatně ověřováno. Daňové přiznání v aplikaci OSS není při podání ověřováno samostatně, neboť ověření nahrazuje právě samostatný přístup do aplikace OSS.

Podání daňového přiznání v rámci OSS osobou pověřenou dle § 24 odst. 3 daňového řádu

Držitel datové schránky může pověřit i jiné osoby k přístupu do jeho datové schránky. Tyto pověřené osoby (např. účetní společnosti) automaticky nezískávají přístup do aplikace OSS. Daňové přiznání v rámci OSS tudíž nemůže podat osoba pověřená k přístupu do datové schránky, která nemá pověření dle § 24 odst. 3 daňového řádu a nepodala samostatnou žádost o přístup do aplikace OSS.

Chce-li osoba pověřená k přístupu do datové schránky mít přístup do aplikace OSS, musí podat samostatnou žádost o přístup z titulu pověření dle §24 odst. 3 daňového řádu a udělené pověření musí být doručeno správci daně (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno I). Žádost o přístup je součástí žádosti o registraci do příslušného režimu OSS a je dostupná na Portálu Moje daně.

Po zadání DIČ již registrované osoby povinné k dani, lze přidat přístup do aplikace pro daný režim a pro daného žadatele. Osoba pověřená uvede v žádosti důvod přidělení přístupu jako osoby jednající na základě pověření a e-mailovou adresu, na kterou obdrží vyrozumění o přidělení přístupu. Osoba pověřená ověřuje žádost o přístup svojí vlastní eIdentitou (např. eObčanka, bankovní identita,…) nebo přihlášením do své osobní datové schránky.

Doporučujeme uživatelům zvláštního režimu jednoho správního místa podat daňové přiznání co nejdříve před skončením lhůty pro podání (za 3.čtvrtletní do 31. října), případně vyzkoušet přístup do aplikace OSS, aby bylo možné předejít případným pozdním podáním.