Přejít k obsahu (Klávesová zkratka: Alt + 2) | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k účtům vedeným u Waldviertler Sparkasse Bank AG

7. 7. 2021

Česká spořitelna, a.s. převzala s účinností od 1. 1. 2021 podstatnou část obchodního závodu zahraniční banky Waldviertler Sparkasse Bank AG (dále jen "WSPK"), jehož prostřednictvím provozovala WSPK bankovní činnost na území České republiky (tuzemská pobočka se sídlem Klášterská 126, Jindřichův Hradec). Tímto Česká spořitelna, a.s. převzala kromě jiného práva a závazky spojené s databází účtů a vkladů klientů této pobočky WSPK. Z technických důvodů vedla Česká spořitelna, a.s. tyto účty původních klientů pobočky WSPK pod jejich původním číslem účtu a kódem banky i po 1. 1. 2021.

Dne 1. 8. 2021 převede Česká spořitelna, a.s. tyto účty původních klientů pobočky WSPK do svých interních systémů a účty označí novým číslem a kódem banky (0800).

Finanční správa ČR upozorňuje registrované daňové subjekty, které mají účet u WSPK registrován u správce daně, na oznamovací povinnost týkající se změny registrovaného účtu. Dojde-li ke změně údajů uváděných při registraci, tedy i čísla účtu, je daňový subjekt povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala .1

Finanční správa ČR upozorňuje zejména plátce DPH, kteří mají účet u WSPK registrován jako účet pro vracení přeplatků na DPH (nadměrné odpočty), případně zveřejněn v Registru DPH, aby nezapomněli včas změnu čísla účtu oznámit tak, aby jim případné přeplatky na DPH mohly být i nadále vraceny bezhotovostně převodem na účet, a zároveň určit, zda má být nový účet zveřejněn v Registru DPH.

Uvedené oznámení se činí prostřednictvím tiskopisu Oznámení o změně registračních údajů, který je k dispozici v elektronické podobě mj. v aplikacích Elektronická podání pro finanční správu nebo Online finanční úřad dostupných na daňovém portále (www.mojedane.cz) a v listinné podobě na všech finančních úřadech.

 


1 § 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů