Přejít k obsahu (Klávesová zkratka: Alt + 2) | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa doporučuje podávat žádosti o kompenzační bonus až od 1. ledna 2022

8. 12. 2021

Poslanecká sněmovna ČR schválila návrh nového zákona o kompenzačním bonusu pro živnostníky, drobné podnikatele a dohodáře, který umožní podnikatelům žádat o 1 000 Kč, resp. 500 Kč, denně v rámci dvou nových bonusových období. Nyní bude následovat jeho projednání v Senátu, nemusí se tedy jednat o konečnou podobu zákona.

Tak jako doposud platí, že Finanční správa nemůže kompenzační bonus začít vyplácet dříve, než po zveřejnění konečné podoby příslušného zákona o kompenzačním bonusu ve Sbírce zákonů. Novinkou vyplývající ze zákona je, že k vyřizování žádostí o kompenzační bonus bude možné přistoupit až po skončení daného bonusového období. To znamená, že pokud by byl zákon o kompenzačním bonusu schválen a publikován ve Sbírce zákonů před 1. lednem 2022, samotný kompenzační bonus by Finanční správa mohla začít vyplácet nejdříve začátkem ledna 2022.

Podstatnou změnou v navrhovaném zákonu o kompenzačním bonusu oproti bonusovým zákonům předchozím, je skutečnost, že tzv. srovnávaným obdobím není kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období, ale kalendářní měsíc, který celý spadá do bonusového období. U prvního bonusového období bude srovnávaným obdobím prosinec 2021, u druhého bonusového období to bude leden 2022. V praxi to znamená, že až po skončení těchto měsíců bude možné provést zákonem stanovené porovnání příjmů a zjistit, zda jsou splněny zákonné podmínky pro nárok na kompenzační bonus. Za první bonusové období tak nebude možné srovnání provést dříve než 1. 1. 2022. Z tohoto důvodu lze doporučit, aby žádosti o aktuální kompenzační bonus byly podávány nejdříve od 1. ledna 2022. V případě dříve podaných žádostí hrozí riziko, že takto podané žádosti budou vykazovat určité vady (např. že se bude jednat o žádosti neúplné) nebo že ze žádosti nebudou jednoznačně plynout skutečnosti osvědčující nárok na kompenzační bonus.  

Finanční správa bude veřejnost o možnosti podávání žádostí a vyplácení kompenzačních bonusů průběžně informovat. Spuštění aplikace pro podání žádostí bude záviset i na dalším vývoji legislativního procesu.

Současné parametry návrhu zákona ke kompenzačnímu bonusu jsou dostupné v tiskové zprávě Ministerstva financí