Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Aktuální informace k výměně informací dle DAC6

17. 6. 2020

K transpozici směrnice 2018/822/EU (tzv. směrnice DAC6 rozšiřující automatickou výměnu informací pro daňové účely o informace o tzv. oznamovaných přeshraničních uspořádáních) do českého právního řádu, sdělujeme následující:

Díky zdržení příslušné transpoziční novely v dané věci příslušného zákona č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní, při schvalování v poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (sněmovní tisk 572) se odhaduje, že účinnost transpoziční novely nastane až v průběhu září, nikoliv 1. 7. 2020 (termín, od něhož měla být nová úprava dle směrnice DAC6 aplikována). Vzhledem k tomu, že v mnoha dalších členských státech Evropské unie došlo díky dopadům pandemie COVID-19 k obdobnému zdržení při implementaci úpravy, byl již na úrovni Rady EU připraven návrh novely směrnice 2011/16/EU, který mj. posunuje lhůty pro plnění oznamovací povinnosti dle směrnice DAC6 přibližně o 6 měsíců (tzv. směrnice COVID-19 DAC). Přijetí této směrnice na úrovni EU se očekává do konce měsíce června.

Na danou situaci zareagovalo Ministerstvo financí doplněním novely daňových předpisů (připravené za účelem zmírnění některých povinností právě v návaznosti na pandemii COVID-19) o návrh zmocňovacího ustanovení do zákona č. 164/2013 Sb.. Na základě tohoto ustanovení bude moci vláda prostřednictvím nařízení vlády implementovat uvedené prodloužení lhůt (pouze na základě a v rozsahu předlohy příslušného právního předpisu EU). Tato novela je aktuálně projednávaná ve zrychleném schvalovacím procesu ve stavu legislativní nouze (sněmovní tisk 874).

Podle zmocňovacího ustanovení mohou být prostřednictvím nařízení vlády pouze posunuty lhůty pro plnění povinností. Nařízení vlády nebude mít vliv na rozsah či obsah povinností upravených v původní transpoziční novele. V případě schválení směrnice COVID-19 DAC v jejím aktuálním znění by měla být splněna oznamovací povinnost ve vztahu:

  • k přeshraničním uspořádáním, jejichž první krok byl realizován v období od 25. 6. 2018 do 30.6. 2020 (včetně), nejpozději do 28.2.2021,
  • k přeshraničním uspořádáním, které byly zpřístupněny či připraveny k zavedení, či jejichž první krok byl realizován, v období od 1. 7. 2020 do 31.12. 2020 (včetně), nejpozději do 30.1.2021,
  • k přeshraničním uspořádáním, které byly zpřístupněny či připraveny k zavedení, či jejichž první krok byl realizován, od 1. 1. 2021, nejpozději do 30 dnů od takové rozhodné skutečnosti.

V případě dalšího vývoje budou informace aktualizovány.