Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k tiskopisu Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákona o daních z příjmů“)

27. 6. 2019

Na Daňovém portálu Finanční správy bylo zpřístupněno elektronické podání (dále jen EPO, verze 40.23.1) Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, č. 25 5478 MFin 5478. (dále jen Oznámení). Toto oznámení odpovídá tiskopisu vzor č. 15.

Oznámení nahrazuje tiskopis „Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou“ č. 25 5478 MFin 5478 – vzor č. 14 (dále jen „Hlášení“). V případě podání, které se bude vztahovat k období před vstupem příslušné novely zákona o daních z příjmů v účinnost, tj. do 31.3.2019, musí být podání učiněno na původním formuláři Hlášení, v případě podání prostřednictvím EPO se formulář automaticky přepne do režimu Hlášení v závislosti na datu uvedeném v řádku 23.