Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Dostupnost a kvalita služeb zůstane i po optimalizaci pracovišť Finanční správy zachována

22. 8. 2019

Finanční správa ČR se ohrazuje proti tvrzením autorů „Petice proti záměru Ministerstva financí ČR zrušit 34 vybraných pracovišť finančních úřadů“. Není pravdou, že FS plánuje zrušit byť jediné územní pracoviště finančních úřadů (FÚ). Není pravdou, že dojde ke zhoršení dostupnosti služeb FÚ „o desítky kilometrů”, jak se v petici uvádí.

Finanční správa ČR znovu deklaruje, že žádné pracoviště finančního úřadu nebude zrušeno a dostupnost a kvalita služeb zůstane i po optimalizaci pracovišť Finanční správy zachována pro občany. Podle návrhu optimalizace pracovišť FÚ je plánováno v roce 2020 převést 34 pracovišť do tzv. režimu 2+2. To znamená, že činnosti těchto pracovišť budou zajištěny v úředních dnech minimálně dvěma pracovníky a v případě potřeby, zejména v obdobích podávání daňových přiznání, budou pracoviště personálně i termínově posílena.

Autoři petice dále požadují, „aby byla restrukturalizace dostatečně vysvětlena“. Finanční správa přitom aktivně komunikuje o připravovaných opatřeních jak přímo se zástupci samospráv, tak i se Svazem měst a obcí. Generální ředitelka FS Tatjana Richterová pozvala starosty všech měst a obcí, kde mají sídla územní pracoviště, kterých by se měla podle návrhu nadcházející optimalizace týkat, k osobnímu jednání v krajských městech, která mají předejít všem pochybnostem. Na těchto jednáních řeší se starosty situaci každého konkrétního územního pracoviště, kterého by se změna měla dotknout. Některá z těchto jednání již proběhla a další probíhají v těchto dnech.