Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace ke zpracování osobních údajů subjektů orgány Finanční správy ČR

25. 5. 2018

Orgány Finanční správy ČR od 25. května 2018 zpracovávají osobní údaje subjektů v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů (GDPR).

Zpracovávání osobních údajů subjektů je nezbytné pro splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou jsou orgány Finanční správa ČR pověřeny. Zpracování údajů je také nezbytné pro splnění právních povinností, které se na orgány Finanční správy ČR vztahují.

Změna legislativy v oblasti ochrany osobních údajů si nevyžádala zásadní změny v postupech, kterými Finanční zpracovává osobní údajů subjektů. Z platnosti nové právní úpravy ochrany osobních údajů od 25. května 2018 nevyplývají subjektům vůči orgánům Finanční správy ČR žádné další povinnosti nad rámec stavu před tímto datem.