Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Martin Janeček: Odmítáme být účelově pasováni do role veřejného nepřítele

5. 6. 2017

Autor: Martin Janeček | Zdroj: Právo | Datum: 5. 6. 2017

Finanční správa je v současné době rukojmí mediálního prostoru a její jméno je účelově vláčeno bahnem. Pošpiněni touto negativní kampaní nadále efektivně vybíráme a spravujeme daně a úspěšně bojujeme proti daňovým únikům. Nejsou to podmínky, ve kterých se dobře pracuje, ale nevzdáváme se. Samozvaní daňoví experti, kteří rostou jako houby po dešti, na nás útočí čísly, která jsou uměle vytržená z kontextu a snaží se nás jednoznačně poškodit. Cíl je jasný – udělat z Finanční správy veřejného nepřítele. Ti, které jsme odstřihli od miliardových penězovodů a zachránili tak státnímu rozpočtu desítky miliard korun, si mnou ruce, využívají našeho pomyslného náhubku mlčenlivosti a celou negativní kampaň proti nám ještě čím dál více přiživují. Celá situace však již podle mého názoru přerostla slušnou mez. Dokonce již samotní zaměstnanci se cítí tak zásadně poškozeni, že zaslali předsedovi vlády otevřený dopis.

V této pro nás nepříznivé době je velmi důležité připomenout několik faktů, které se ztrácí pod nánosem celé té špíny. Tak za prvé, daří se nám lépe vybírat daně na úkor těch, kteří se daňové povinnosti vyhýbají. Celkový nárůst vybraných daní včetně pojistného oproti roku 2013 za roky 2014-2017 představuje 499 mld. korun. Minulý rok inkaso všech daní meziročně vzrostlo o více než 62 mld. korun. Jen za první čtyři měsíce tohoto roku jsme vybrali již o 20 mld. korun více a z toho jen o 12 mld. korun na DPH. To jsou nejlepší výsledky ve výběru daní v novodobé historii. Za druhé, Finanční správa díky nástrojům jako je kontrolní hlášení, daňová kobra a zajišťovací příkazy úspěšně rozplétá a likviduje karuselové podvody a chrání tak poctivé podnikatele. Zajišťovací příkazy používá mimořádně citlivě, za velmi přísných podmínek, jako poslední z dostupných nástrojů a při maximální jistotě, že je obhájí. Od roku 2013, z celkového počtu pěti tisíc zajišťovacích příkazů, je jen v sedmi případech zrušil Nejvyšší správní soud. Za třetí, objemy zajišťovaných prostředků dlouhodobě klesají. Dříve jsme se zabývali ohromnými schématy, nicméně dnes se již diverzifikují na malé toky. Změnil se tzv. modus operandi karuselových podvodů a Finanční správa na tuto skutečnost reaguje. Za čtvrté, kvalita zajišťovacích příkazů se zvyšuje. Jejich absolutní počet se snížil z 1605 v roce 2015 na 1561 v roce 2016 a výrazně se zlepšuje poměr mezi tím, co Finanční správa zajistí a tím, co skutečně odvede do státního rozpočtu jako zachráněnou daň. Za páté, ručení za neodvedenou daň obchodním partnerem je celoevropsky využívaný mechanismus, který má pomoci ochránit daňový systém před karuselovými podvody. Podnikatele soustavně nabádáme, aby si své dodavatele před uzavřením kontraktů pečlivě prověřovali. Neexistuje jednoznačný návod, nicméně podnikatelům dlouhodobě vysvětlujeme, že vodítkem může být jakákoliv nestandardnost a případná kombinace různých indicií pomyslným vykřičníkem. A za šesté, apelujeme na společnosti, které nás v médiích obviňují z neoprávněného použití zajišťovacího příkazu, aby nás zbavily mlčenlivosti, neboť teprve pak můžeme rovnocenně argumentovat. Do té doby je to nerovný boj, kdy se nemůžeme adekvátně bránit a svázáni zákonem jen přihlížíme veřejnému lynči.

Ačkoliv je pozice Finanční správy nevděčná a jen zřídka kdy najde u veřejnosti zastání, odmítáme být účelově pasováni do role veřejného nepřítele. Jsme dobře fungující nezávislá instituce, která za poslední roky vyčistila podnikatelské prostředí od velkých karuselových podvodů, výrazně zlepšila výběr daní, zefektivnila kontroly, zjednodušila komunikaci občanů s úřady a intenzivně pracuje na dalším zefektivnění správy daní. Jednoduše řečeno – pracujeme pro tento stát, pro lidi a vždy budeme bojovat proti tomu, abychom se stali uměle vykonstruovanou kauzou na stránkách novin, která se dobře prodává.

Martin Janeček, generální ředitel Finanční správy