Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sdělení pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob a pojistného na důchodové spoření

11. 1. 2016

a) Pro poplatníky podávající přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Generální finanční ředitelství sděluje, že finanční správa bude pro účely slev na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) a e) a daňového zvýhodnění podle § 35c a § 35d zákona č. 586/1992Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), akceptovat kromě zákonem stanoveného průkazu „ZTP/P“ i rozhodnutí vydaná Úřadem práce České republiky o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením označeným symbolem „ZTP/P“.

Generální finanční ředitelství dále upozorňuje, že v případě, kdy poplatník podává daňové přiznání a uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění, je povinnou přílohou k prokázání nároku na daňové zvýhodnění „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání“ (dále jen „potvrzení“). Plátce uvede, na které děti druhý z poplatníků uplatňoval/neuplatňoval daňové zvýhodnění a v jaké výši (toto platí za předpokladu, že druhý z poplatníků je zaměstnanec). Nový tiskopis potvrzení 25 558 MFin 5558 vzor č. 1, nemusí být přiložen, pokud oba poplatníci podávají daňová přiznání. Pro nárok na daňové zvýhodnění je nutné splnit podmínky v souladu s § 35c odst. 6 zákona.

b) Pro poplatníky podávající pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření

Dne 28. 12.2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn v částce 161 zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření a zákon č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření.

V této souvislosti upozorňujeme poplatníky pojistného (za které neodvádí pojistné plátce, zejména tedy OSVČ), že:

do 1. 4.2016 mají povinnost podat poslední pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření za pojistné období 2015, nebo do 1. 7.2016, pokud pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření zpracovává daňový poradce,

do 31. 8.2016 mohou podat opožděná řádná pojistná přiznání a dodatečná pojistná přiznání k pojistnému na důchodové spoření za pojistná období 2013-2015. Po tomto datu již nebude možné řádná ani dodatečná pojistná přiznání na důchodové spoření podat.