Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k dani z nabytí nemovitých věcí

6. 5. 2016

Dne 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel, je poplatníkem i nadále primárně převodce vlastnického práva k nemovité věci. Je-li poplatníkem převodce, je nabyvatel ručitelem. V ostatních případech úplatného nabytí vlastnického práva k nemovité věci je poplatníkem vždy nabyvatel, institut ručení se neuplatňuje.

V současné době projednává Poslanecká sněmovna ČR návrh novely tohoto zákonného opatření Senátu, sněmovní tisk č. 639. V návrhu je mimo jiné nově upravena osoba poplatníka daně tak, že poplatníkem daně by měl být vždy nabyvatel nemovité věci a nebude již uplatňován institut ručitele daně. Vzhledem k průběhu legislativních prací lze předpokládat, že novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, nabyde účinnosti až ve druhé polovině roku 2016.

Rozhodným dnem pro vznik daňově právního vztahu (a tedy aplikaci příslušného znění zákona) je u nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem zapisovaným v katastru nemovitostí v nejčastějších případech (kupní, směnné smlouvy) den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí a k nemovitým věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí den účinnosti smlouvy.