Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace GFŘ ke změnám právní úpravy daňové exekuce v oblasti podávání opravných prostředků dlužníkem proti exekučním úkonům účinným od 1. 1. 2014

9. 1. 2014

V souvislosti s legislativními změnami doprovázejícími přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s účinností od 1. 1. 2014 dochází rovněž ke změnám zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), a to mimo jiné i v oblasti daňové exekuce.

Generální finanční ředitelství proto upozorňuje daňové subjekty, které se stanou nezaplacením daně nebo jejího příslušenství daňovými dlužníky, na následující:

S účinností od 1. 1. 2014 již nebude v daňové exekuci existovat možnost dlužníka obrátit se s opravným prostředkem k orgánu nadřízenému správci daně, který daňovou exekuci vede.

Zásadní změna nastává především u exekučního příkazu, proti němuž již nebude možné od 1. 1. 2014 podat opravný prostředek (viz § 178 odst. 4 daňového řádu). Současně nebude možno podat opravný prostředek ani proti dražební vyhlášce (§ 195 odst. 5 daňového řádu) nebo proti zamítavému rozhodnutí o návrhu na zastavení daňové exekuce nebo na odklad daňové exekuce (viz § 181 odst. 4 ve spojení s novým zněním § 181 odst. 3 daňového řádu, které od 1. 1. 2014 zahrnuje i tato rozhodnutí). Opravné prostředky budou připuštěny pouze proti exekučním příkazům a dražebním vyhláškám vydaným v daňové exekuci nařízené před 1. 1. 2014 a proti zamítavému rozhodnutí o návrhu na zastavení nebo odklad daňové exekuce vydanému do 31. 12. 2013.

Dlužníkům nadále zůstane zachována možnost podat proti úkonu správce daně při placení daní (nejde-li o rozhodnutí, u kterého zákon připouští odvolání) námitku podle § 159 daňového řádu. Rozhodnutí o námitce vydává správce daně, který napadený úkon provedl, a není možné proti němu uplatnit opravné prostředky (viz ust. § 159 odst. 4 daňového řádu).

Generální finanční ředitelství pokládá za nutné o těchto změnách veřejnost výslovně informovat a současně i doporučit daňovým subjektům, aby své splatné daňové dluhy plnili řádně a včas, a dojde-li u nich k prodlení s úhradou daně, aby tuto situaci řešili neprodleně a nevyčkávali až na zahájení jejího vymáhání.