Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vzorový příklad na výpočet zálohy na daň u poplatníka, na kterého se vztahuje při výpočtu zálohy solidární zvýšení daně

1. 2. 2013

Závislá činnost

Změna ve způsobu zdanění nabývá účinnosti od 1.1.2013, a to na základě zákona č. 500/2012 Sb. (novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZDP“). Přičemž pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti bude solidární zvýšení daně zohledněno již při výpočtu zálohy, a to na základě ustanovení § 38ha ZDP (Solidární zvýšení daně u zálohy), kde je uvedeno:
(odst. 1) Při výpočtu podle § 38h odst. 2 se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy.
(odst. 2) Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi

  1. příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a
  2. 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení ? (tj. 4 x 25.884 Kč = 103.536 Kč).

? ) Pro rok 2013 viz.vyhláška č. 324/2012 Sb.

Podle této vyhlášky činí:

  • výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011 částku 25.093 Kč,
  • přepočítací koeficient je 1,0315,
  • tj. průměrná mzda pro rok 2013 činí 25.093 x 1,0315 = 25.884 Kč,
  • její 48 násobek (pro zdaňovací období) činí 1.242.432 Kč (48 x 25.884 Kč) a
  • její 4 násobek (pro zálohy) činí 103.536 Kč (4 x 25.884 Kč).

Vzorový příklad: Poplatník s hrubým příjmem 150.000 Kč měsíčně má u plátce daně podepsané Prohlášení k dani na zdaňovací období 2013 a uplatňuje pouze základní slevu na dani – na poplatníka

Výpočet měsíční zálohy
Hrubá mzda 150 000,00
+pojistné na sociální zabezpečení 25 % 37 500,00
+pojistné na zdravotní pojištění 9% 13 500,00
Základ pro výpočet zálohy (superhrubá mzda) 201 000,00
Základ daně (zaokrouhlený na stokoruny nahoru) 201 000,00
Částka pro výpočet solidárního zvýšení zálohy (150 000 - 103 536) 46 464,00
Záloha na daň sazbou 15% (15% z 201 000) 30 150,00
+solidární zvýšení zálohy (7% z 46 464) (s přesností na 2 desetinná místa podle § 146 DŘ) 3 252,48
Záloha na daň celkem (30 150 + 3 252,48) 33 402,48
Záloha na daň celkem (zaokrouhlená na koruny nahoru) 33 403,00
-sleva na dani podle §35 ba odst. 1 písm. a) ZDP (na poplatníka) 2 070,00
Skutečně sražená záloha 31 333,00

Výše uvedený poplatník bude mít po skončení roku povinnost podat daňové přiznání k DPF podle § 38g odst. 4 ZDP, protože již při výpočtu zálohy na daň platil měsíční solidární zvýšení daně.