Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vyřizování žádostí o vydání tzv. potvrzení o bezdlužnosti

1. 10. 2013

Generální finanční ředitelství upozorňuje všechny daňové subjekty, že není v jeho kompetenci vyřizování žádostí o vydání tzv. potvrzení o bezdlužnosti, oznámení o změně trvalého pobytu či o změně příjmení apod. Všechna tato podání je nutno podat v souladu s § 73 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušnému správci daně, tj. finančnímu úřadu, nejlépe jeho územnímu pracovišti, na kterém je umístěn spis daňového subjektu (viz Pokyn č. GFŘ D-12, o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části).