Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k rušení vybraných územních pracovišť finančních úřadů

17. 10. 2013

Vedení Generálního finančního ředitelství zahájilo v březnu letošního roku s řediteli finančních úřadů diskusi o možné optimalizaci počtu vybraných územních pracovišť finančních úřadů, a to s ohledem na potřebu hledání úspor ve finanční správě, centralizaci a specializaci některých činností a zvýšení efektivity práce na finančních úřadech. Generální finanční ředitelství požádalo ředitele finančních úřadů o zaslání návrhů na případnou redukci územních pracovišť finančních úřadů.

Soustava územních finančních orgánů byla od 1. 1. 2013 nahrazena orgány Finanční správy, které tvoří Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad, a to na základě schváleného zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. Nedílnou součástí finančních úřadů jsou jejich územní pracoviště, která jsou zřízena na všech místech, kde měly v roce 2012 sídlo „zanikající“ finanční úřady.

Společný návrh Generálního finančního ředitelství a ředitelů finančních úřadů na zrušení celkem 15 územních pracovišť k 1. 1. 2014 byl generálním ředitelem Generálního finančního ředitelství, Ing. Janem Knížkem, projednán s panem ministrem financí, Ing. Janem Fischerem, CSc. a pan ministr po důkladném zvážení všech otázek souvisejících s touto problematikou rozhodl, že Ministerstvo financí v současné době zatím nepřistoupí na návrh zrušit vybraná územní pracoviště finančních úřadů. Přesto je třeba vzít v úvahu, že také Finanční správa České republiky se musí přizpůsobovat měnícím se podmínkám.