Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daň z příjmů právnických osob

Upozornění na změny při vyplňování vzoru č. 34 tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob v souvislosti s právní úpravou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, účinnou od 1. 1. 2024, tj. ve znění zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.

Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2022 vyvolané nejen legislativní úpravou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ale i novelizací zákonů souvisejících.

Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob v souvislosti se slevou na zastavenou exekuci zavedenou zákonem č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob ve vazbě na zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.

Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob ve vazbě na zákon č. 39/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob pro poplatníky, kteří využití možnosti dle bodu 3 čl. III. přechodných ustanovení k zákonu č. 299/2020 Sb., a uplatní v daňovém přiznání jako odčitatelnou položku od základu daně „očekávanou“ daňovou ztrátu.

Upozorňujeme poplatníky daně z příjmů právnických osob, že tiskopis přiznání k dani z příjmů právnických osob platný pro zdaňovací období započatá v roce 2017 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2018 bude dostupný v polovině měsíce prosince 2017 v Databázi aktuálních daňových tiskopisů na stránkách Finanční správy. V lednu 2018 pak bude umožněno učinit podání v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO) na adrese http://www.daneelektronicky.cz.

Tiskopis pro zdaňovací období započatá v roce 2014 s označením 25 5404 MFin 5404 vzor č. 25 nezohledňuje platné znění zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, účinné od 1. 1. 2015. Proto jsou poplatníkům daně z příjmů právnických osob, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2015, za kterou lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. 12. 2015, t.j. do doby vydání nového vzoru tiskem, k dispozici níže uvedené tiskopisy.

Tiskopis pro zdaňovací období započatá v roce 2013 s označením 25 5404 MFin 5404 vzor č. 24 nezohledňuje platné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, účinné od 1.1.2014.
Upozornění pro poplatníky daně z příjmů právnických osob k tiskopisům 2012 a 2013.

Anglické verze tiskopisů jsou pouze „metodickou pomůckou“ a nenahrazují českou verzi tiskopisů, neboť daňové přiznání musí být vždy podáno dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v úředním jazyce. The English Income tax forms are only patterns for the fulfilment of the valid forms in the Czech language pursuant to the Act no. 280/2009 Coll., on Administration of Taxes.