Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění k tiskopisům 2016

21. 4. 2016

Generální finanční ředitelství upozorňuje na zveřejnění tiskopisu Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob nositeli investičních pobídek a k vyplnění samostatné přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob s označením MFin 5404/C/1 – vzor č. 14, který byl aktualizován v části IV. výpočtu nepřekročitelného souhrnu slev na dani za uplynulou část doby podle § 35a odst. 3 nebo § 35b odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně pro režim platný od 1. května 2015.

Podle aktualizovaných pokynů budou postupovat poplatníci, jež jsou nositeli investiční pobídky na základě příslibu investiční pobídky poskytnutého v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném po 1. květnu, tj. po nabytí účinnosti zákona č. 84/2015 Sb., a vznikne jim povinnost vyplnit údaje v Samostatné příloze k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu za zdaňovací období započaté v roce 2015.

Pokud nebude plně funkční odkaz na kalkulačku pro přepočet nominální hodnoty částek způsobilých nákladů a částek čerpání jednotlivých druhů investičních pobídek, uvedený v poznámce č. 3, použijte odkaz na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/dokument169623.html.

Generální finanční ředitelství upozorňuje na zveřejnění tiskopisu Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob nositeli investičních pobídek a k vyplnění samostatné přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob s označením MFin 5404/C/1 – vzor č. 14, který byl aktualizován v části IV. výpočtu nepřekročitelného souhrnu slev na dani za uplynulou část doby podle § 35a odst. 3 nebo § 35b odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně pro režim platný od 1. května 2015.

Podle aktualizovaných pokynů budou postupovat poplatníci, jež jsou nositeli investiční pobídky na základě příslibu investiční pobídky poskytnutého v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném po 1. květnu, tj. po nabytí účinnosti zákona č. 84/2015 Sb., a vznikne jim povinnost vyplnit údaje v Samostatné příloze k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu za zdaňovací období započaté v roce 2015.

Pokud nebude plně funkční odkaz na kalkulačku pro přepočet nominální hodnoty částek způsobilých nákladů a částek čerpání jednotlivých druhů investičních pobídek, uvedený v poznámce č. 3, použijte odkaz na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/dokument169623.html.