Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění MF k tiskopisům 2011

7. 5. 2013

Anglické verze tiskopisů jsou pouze „metodickou pomůckou“ a nenahrazují českou verzi tiskopisů, neboť daňové přiznání musí být vždy podáno dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v úředním jazyce. The English Income tax forms are only patterns for the fulfilment of the valid forms in the Czech language pursuant to the Act no. 280/2009 Coll., on Administration of Taxes.

Upozornění pro poplatníky daně z příjmů právnických osob na elektronické zveřejnění tiskopisů za zdaňovací období započatá v roce 2011, před jejich vydáním tiskem.

Pro potřebu poplatníků, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2011 již v průběhu roku 2011, se elektronicky zveřejňují tiskopisy