Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění k tiskopisům 2016

18. 5. 2016

Pokud poplatníci daně z příjmů právnických osob – uzavřené podílové fondy využijí možnosti dle článku X. bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, uplatnit § 17b odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) ve znění účinném od 1. června 2016 i pro zdaňovací období započaté v roce 2015 a 2016 a vznikne jim povinnost podat daňové přiznání za tato období na tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob s označením 25 5404 MFin 5404 vzor č. 26, upozorňujeme na nutnost postupovat dle dílčích pokynů k vyplnění daňového přiznání s označením 25 5404/1 MFin 5404/1 – vzor č. 26. V záhlaví daňového přiznání je nezbytné vyplnění položky „Základní investiční fond podle § 17b zákona …… ANO/NE“, a to dle vysvětlivky „nehodící se škrtněte“.