Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění k tiskopisům 2012 a 2013

14. 11. 2013

Upozornění pro poplatníky daně z příjmů právnických osob k tiskopisům 2012 a 2013.

Tiskopis platný pro zdaňovací období započatá v roce 2012 s označením 25 5404 MFin 5404 vzor č. 23 nezohledňuje ani na ř. 4 V. oddílu - placení daně, ani v dílčím pokynu k jeho vyplnění rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události č.j.: MF-65647/2013/3901.

Jestliže poplatník uplatňuje prominutí úhrady daně na základě uvedeného rozhodnutí a týká se jej povinnost podat daňové přiznání na tiskopisu vzor č. 23 (viz výše), využije pro výpočet částky na ř. 4 V. oddílu daňového přiznání dílčí pokyn k jeho vyplnění ve znění níže zveřejněného tiskopisu vzoru č. 24.

Tiskopisy "Přiznání k dani z příjmů právnických osob“ s označením 25 5404 MFin 5404 vzor č. 24 a "Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob", s označením 25 5404/1 MFin 5404/1 vzor č. 24 se použijí pro podání daňového přiznání za zdaňovací období započatá v roce 2013 nebo jejich část, za která lhůta pro podání daňového přiznání uplyne po 31. prosinci 2013.

Zápočet daně zaplacené v zahraničí

Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb.