Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Metodický pokyn k aplikaci osvobození od daně z pozemků, na nichž se nacházejí stavby pozemních komunikací sloužících veřejné dopravě, pozemků využívaných pro veřejnou dopravu, a rovněž pozemků se stavbami veřejných parkovišť, resp. ploch sloužících veřejnosti pro parkování dle § 4 odst. 1 písm. o) a l) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění účinném od 1. 1. 2024, č. j.: 65779/23/7700-40121-050343.

Novela zákona o dani z nemovitých věcí nově zavádí řadu změn, které budou platit již od roku 2024. Většina poplatníků nebude muset v souvislosti s novelou zákona dělat nic, některé změny zohlední správce daně automaticky, ale v některých případech budete muset podat daňové přiznání.

Finanční správa pro doručení informace pro placení daně z nemovitých věcí kromě jiných způsobů využívá datové schránky. Poplatníkovi daně z nemovitých věcí, který má zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby podnikající a není přihlášen k jiné službě (SIPO, zasílání údajů na e-mail), je každoročně do datové schránky doručena informace pro placení daně z nemovitých věcí. Pokud má zároveň zřízeny oba typy datové schránky, je informace doručena do datové schránky fyzické osoby. 

Stručný návod a informace ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí prostřednictvím online finančního úřadu.

Poplatníci daně z nemovitých věcí mohou nově od 3. 10. 2023 využít službu Předvyplnění daňového přiznání údaji z finančního úřadu a katastru nemovitostí, která je spuštěna v rámci pilotního provozu. Službu předvyplnění daňového přiznání mohou využít pouze uživatelé přihlášení do Daňové informační schránky plus (DIS+) na portálu MOJE daně www.mojedane.cz.

Postup pro zobrazení údajů pro placení daně z nemovitých věcí v DIS+.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. j) zákona jsou od daně ze staveb a jednotek osvobozeny mj. zdanitelné stavby drah a na dráze, pokud jsou v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem stavebního úřadu užívány k veřejné dopravě.