Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informační leták Státního zemědělského intervenčního fondu.

Změna rozsahu osvobození podle § 4 odst. 1 písm. j) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, u národních parků.

Aktualizace krajinných prvků v evidenci ekologicky významných prvků a její dopad na daň z nemovitých věcí

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, senátní tisk č. 150, sněmovní tisk 509, na základě kterého by mimo jiné mělo dojít ke změně v osvobození podle § 4 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. j) zákona jsou od daně ze staveb a jednotek osvobozeny mj. zdanitelné stavby drah a na dráze, pokud jsou v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem stavebního úřadu užívány k veřejné dopravě.

Informace k aplikaci ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění platném do 31.12.2019.