Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace pro poplatníky, kteří chtějí podat dílčí daňové přiznání k dani z nemovitých věcí elektronicky

18. 12. 2023

Dovolujeme si Vás informovat, že dílčí daňové přiznání k dani z nemovitých věcí nelze z technických důvodů podávat elektronicky a Finanční správa o této možnosti neuvažuje. Poplatník může při změně, se kterou je spojena povinnost podat daňové přiznání, podat elektronicky úplné daňové přiznání, ve kterém zohlední i nastalé změny. S ohledem na tuto skutečnost byla v souvislosti se spuštěním Portálu MOJE daně (www.mojedane.cz) zavedena služba PŘEDVYPLNIT PŘIZNÁNÍ, která umožňuje poplatníkům přihlášeným do daňové informační schránky Plus (DIS+) předvyplnění daňového přiznání údaji z finančního úřadu a katastru nemovitostí, a to včetně nově nastalých změn. Více informací naleznete na tomto odkazu: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2023/predvyplneni-danoveho-priznani-dnv-pilotni-provoz.

Návod na předvyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí:
Půjdete na stránky www.mojedane.cz, kliknete na Online finanční úřad, vyberete si způsob přihlášení.

Pokud máte internetové bankovnictví níže uvedených bank, tak kliknete na PŘIHLÁSIT SE u dlaždice Identita občana, vyberete řádek Bankovní identita a následně svou banku a přihlásíte se. Pak již stačí potvrdit aktivaci daňové informační schránky+. Bankovní identitu získáte u Vaší banky. V případě nejasností s přihlašováním přes Identitu občana se obraťte přímo na poskytovatele této služby.


 

Po přihlášení do online finančního úřadu a aktivaci DIS+ vstoupíte do DIS+ kliknutím na dlaždici s Vaším jménem.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí naleznete v sekci  v horním menu.

Poté kliknete na

Poté klikněte na PŘEDVYPLNIT PŘIZNÁNÍ

V seznamu požadavků by se měl zobrazit požadavek ve stavu ODESLÁNO.

Během deseti minut by se Vám měly připravit údaje z finančního úřadu. Pokud máte nastavenu notifikaci na e-mail (NOTIFIKACE ZÍSKÁNÍ ÚDAJŮ PRO DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ), tak o dostupnosti údajů budete upozorněni e-mailem. Pokud máte velké množství nemovitých věcí (řádově tisíce), může předvyplnění přiznání trvat i několik hodin.

Následně stačí kliknout na tři tečky na konci řádku a vybrat „Předvyplnit údaji z finančního úřadu a katastru nemovitostí“.

Následně se Vám zobrazí průvodce s předvyplněnými údaji. Zde kliknete na ZAČÍT VYPLŇOVAT nebo DALŠÍ.

Po zkontrolování předvyplněných údajů a případném doplnění chybějících údajů či nemovitých věcí se můžete v sekci Možnosti pro ukončení prohlédnou formulář daňového přiznání po stisku tlačítka 

Před odesláním doporučujeme spustit protokol chyb kliknutím na tlačítko

Dále doporučujeme využít službu ověření na katastr nemovitostí. Tato služby dokáže zkontrolovat oproti údajům v katastru nemovitostí například správnost výměry pozemku, výši spoluvlastnického podílu na nemovité věci, zda je nemovitá věc přiznávána ve výši spoluvlastnického podílu či společným zástupcem, skutečnost, zda je nemovitá věc v katastru nemovitostí evidována a další. Vice informací naleznete na tomto odkazu: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2023/pilot-moje-dane-overeni-DNV-vs-katastr-nemovitosti

V části Možnosti pro ukončení stačí kliknout na tlačítko:

A následně stisknete tlačítko

Během ověření jsou údaje porovnávány se stavem vedeným v katastru nemovitostí a s dalšími údaji vedenými na finančním úřadě. Doba ověření je závislá na vytíženosti systému a množství údajů uvedených v daňovém přiznání, a proto může trvat minuty až několik hodin (v případě daňového přiznání v řádu jednotek listů trvá okolo deseti minut). Po odeslání daňového přiznání k ověření se přiznání uloží do rozpracovaných formulářů a do doby zpracování je ve stavu ODESLÁNO.

Jakmile proběhne ověření na katastr nemovitostí, tak se změní do stavu DOKONČENO.

Následně klikněte na tři tečky na konci řádku  a v menu vyberte Výsledek ověření údajů na katastr nemovitostí. Poté se Vám zobrazí výsledek ověření údajů na katastr nemovitostí.

V dialogovém okně si můžete stáhnout výsledek ověření údajů na katastr nemovitostí, který je dostupný ve formátu PDF nebo CSV.

Po odstranění chyb je možné přiznání odeslat prostřednictvím DIS+ v sekci Možnosti pro ukončení stisknutím tlačítka odeslat prostřednictvím DIS+ jméno uživatele:

Po stisknutí výše uvedeného tlačítka dojde k odeslání daňového přiznání na příslušný finanční úřad. Stav Vašeho podání můžete dále sledovat v DIS+ v sekci formuláře.