Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Spuštění pilotního provozu nové funkce portálu MOJE daně – ověření daňového přiznání k dani z nemovitých věcí oproti údajům v katastru nemovitostí

14. 12. 2022

Poplatníci daně z nemovitých věcí mohou nově od 15. 12. 2022 využít službu Ověření na katastr nemovitostí, která byla spuštěna v rámci pilotního provozu. Prostřednictvím funkce ověření na katastr nemovitostí lze ověřit údaje uvedené v daňovém přiznání, zda odpovídají údajům v katastru nemovitostí k určitému datu. Tato funkce dokáže zkontrolovat oproti údajům v katastru nemovitostí například správnost výměry pozemku, výši spoluvlastnického podílu na nemovité věci, zda je nemovitá věc přiznávána ve výši spoluvlastnického podílu či společným zástupcem, skutečnost, zda je nemovitá věc v katastru nemovitostí evidována a další viz níže.

Funkci ověření na katastr nemovitostí mohou využít pouze uživatelé přihlášení do Daňové informační schránky plus (DIS+), a to před odesláním daňového přiznání na finanční úřad. V menu v části Možnosti pro ukončení stačí kliknout na tlačítko:

A následně stisknete tlačítko

Během ověření jsou údaje porovnávány se stavem vedeným v katastru nemovitostí a s dalšími údaji vedenými na finančním úřadě. Doba ověření je závislá na vytíženosti systému a množství údajů uvedených v daňovém přiznání, a proto může trvat minuty až několik hodin. Po odeslání daňového přiznání k ověření se přiznání uloží do rozpracovaných formulářů a do doby zpracování je ve stavu ODESLÁNO. 

Jakmile proběhne ověření na katastr nemovitostí, tak se změní do stavu DOKONČENO.

Následně klikněte na tři tečky na konci řádku a v menu vyberte Výsledek ověření údajů na katastr nemovitostí.

Poté se Vám zobrazí výsledek ověření údajů na katastr nemovitostí.

V dialogovém okně si můžete stáhnout výsledek ověření údajů na katastr nemovitostí, který je dostupný ve formátu PDF nebo CSV. 

Dovolujeme si Vás upozornit, že výsledek služby ověření údajů daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na katastr nemovitostí je pouze orientační a níže uvedené chyby nebo nesrovnalosti vycházejí z údajů uvedených v katastru nemovitostí k danému datu a mohou se v průběhu času měnit v závislosti na aktualizaci údajů v katastru nemovitostí či jiných evidencí správce daně. V případě nejasností ohledně chyb nebo nesrovnalostí doporučujeme kontaktovat správce daně uvedeného v ověření. 

Ověření na katastr nemovitostí ověřuje zejména následující:

 • kontroluje nepřiznané nemovité věci – pozemky, stavby a jednotky,
 • kontroluje vybrané nemovité věci, které nejsou předmětem daně a neměly by být v přiznání uvedeny,
 • kontroluje následující nesrovnalosti a odchylky:
  • existenci nemovité věci v katastru nemovitostí (pokud se jedná o nemovitou věc, která není evidovaná v katastru nemovitostí, tak tuto chybu můžete ignorovat),
  • zda je nemovitá věc přiznávána v režimu spoluvlastnických podílů,
  • zda jsou u zdanitelné stavby uvedena všechna parcelní čísla, na kterých zdanitelná stavba stojí,
  • správnost výše spoluvlastnického podílu na nemovité věci,
  • správnosti čísla popisného u zdanitelné stavby,
  • správnost výměry pozemku,
  • správnost vlastníka nemovité věci,
  • správnost uplatněné sazby daně (kontrola vychází pouze z údajů v katastru nemovitostí, pokud je stanovená sazba daně na základě užívání nemovité věci, nemusí být výsledek kontroly vyhodnocen správně).

Funkce ověření na katastr nemovitostí neprovádí ověření v těchto případech:

 • u nemovitých věcí ve vojenském újezdu,
 • u pozemků evidovaných v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,
 • u pozemků evidovaných v katastru nemovitostí se způsobem využití pozemku vodní tok v korytě přirozeném, vodní tok v korytě umělém, vodní nádrž přírodní, vodní nádrž umělá, zamokřená plocha, dráha, dálnice, silnice, ostatní dopravní plocha a hřbitov,
 • u staveb evidovaných v katastru nemovitostí s typem stavby vodní dílo a rozestavěná budova,
 • u staveb evidovaných v katastru nemovitostí se způsobem využití stavby stavba technického vybavení, přehrada, hráz přehrazující vodní tok nebo údolí, hráz k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni, hráz ohrazující umělou vodní nádrž, jez, stavba k plaveb. účelům v korytech a na březích vod. toků, stavba k využití vodní energie a stavba odkaliště,
 • u jednotek evidovaných v katastru nemovitostí s typem jednotky rozestavěný byt nebo nebytový prostor,
 • u jednotek evidovaných v katastru nemovitostí se způsobem využití jednotky rozestavěná jednotka.