Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2013

 • Informace k placení daně z nemovitostí

  Na základě četných dotazů ohledně úroku z prodlení na dani z nemovitostí  upozorňujeme na obecnou úpravu v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, podle které  vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni  splatnosti až do dne platby včetně.

 • Zaplatili jste na složenku s nesprávným číslem účtu?

  Odpověď na dotaz k postupu občanů, kteří zaplatili (v hotovosti na poště nebo bankovním příkazem) daň z nemovitostí na rok 2013 na nesprávné číslo bankovního účtu, které bylo natištěno na složenkách doručovaných k platbě daně na konci dubna.

 • Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2013

  Informační leták

 • Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013

  Informační leták

Aplikační služby