Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa České republiky umožňuje v rámci klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých věcí využít služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí (dále jen „daň“) prostřednictvím e-mailu místo každoročně zasílané složenky.

Informace k aplikaci ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění platném do 31.12.2019.

informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí [PDF]
informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí [PDF]
Dnem 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého byl mimo jiné do ustanovení § 11 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, vložen odstavec 7.
Na základě zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) dochází k 1. 1. 2016 ke zrušení a změně hranic vojenských újezdů, ke vzniku nových obcí a ke změně hranic krajů.
Informace o změnách od 1. 1. 2016.