Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa začala rozesílat informace pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2024

18. 4. 2024

Finanční správa v těchto dnech zahájila rozesílání informací pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2024. Lhůta pro zaplacení celé částky daně (nebo její první splátky) končí 31. května 2024.

O výši daně z nemovitých věcí budou poplatníci informováni některým z těchto způsobů:

  • SIPO – u poplatníků přihlášených k placení daně prostřednictvím SIPO bude úhrada daně provedena standardně v souladu s poštovními podmínkami České pošty, s.p.
  • e-mailem – poplatníkům, kteří se přihlásili k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, budou všechny potřebné informace k placení daně doručeny do jejich e-mailové schránky
  • datovou schránkou – právnickým osobám a držitelům datové schránky, kteří mají zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku podnikající fyzické osoby, kteří se nepřihlásili ke shora uvedeným službám, budou informace pro placení daně doručeny do jejich datové schránky
  • složenkou – fyzické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku, nevyužívají služby zasílání údajů pro placení daně na e-mail nebo neplatí daň prostřednictvím SIPO, bude doručena složenka prostřednictvím České pošty, s.p.

Informace o výši daně z nemovitých věcí jsou také dostupné v daňové informační schránce plus (DIS+) na portálu MOJE daně (www.mojedane.cz) v sekci NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU → DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. Postup pro zobrazení údajů v DIS+ je dostupný na tomto odkazu: Kde najdu údaje pro placení daně z nemovitých věcí v Daňové informační schránce Plus (DIS+)? | 2023 | Informace, metodika, stanoviska | Daň z nemovitých věcí | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

V zájmu zajištění plynulé distribuce jsou složenky rozesílány poplatníkům postupně s tím, že poplatníci obdrží složenku nejpozději 24. května 2024. Informace pro placení daně zasílané prostřednictvím e-mailu či datové schránky budou poplatníkům doručeny do poloviny května 2024.

Nepřesáhne-li výše daně 5 000 Kč, je daň splatná do 31. května 2024. Je-li daň vyšší než 5 000 Kč, je splatná ve dvou termínech, a to do 31. května a do 30. listopadu 2024, popř. ji lze uhradit najednou v prvé z uvedených lhůt.

Poplatníkům, kteří vlastní nemovité věci v územní působnosti více krajů nebo platí daň vyšší než 5 000 Kč, bude doručen tomu odpovídající počet složenek.

Daň z nemovitých věcí je možné zaplatit bezhotovostním převodem na účet finančního úřadu, složenkou či prostřednictvím SIPO – týká se poplatníků, kteří se k této službě přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2024. Podrobnější informace k placení daně z nemovitých věcí naleznete na: Placení daní | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

Čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí jsou k dispozici zde: Bankovní účty finančních úřadů | Placení daní | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

Variabilní symbol:
rodné číslo fyzické osoby nebo IČO právnické osoby

Konstantní symbol:
1148 – při bezhotovostní platbě převodem z účtu
1149 – při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou

 

Užitečné odkazy:
Informace k zasílání složenek
Jak správně zaplatit daň
Zasílání údajů pro placení daně e-mailem
Placení daně prostřednictvím SIPO