Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Základní informace

Dovozní režim (IOSS - Import One Stop Shop) v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa OSS slouží k odvodu DPH:

  • z prodeje dovezeného zboží na dálku, které není předmětem spotřební daně a jehož vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR (takové zboží se také označuje jako „zboží nízké hodnoty“).

Jedná se o dodání zboží, které je dodavatelem nebo na jeho účet fyzicky odesláno nebo přepraveno z 3. země (např. USA, Čína) pořizovateli do členského státu EU.

Při použití dovozního režimu dodavatel odvádí DPH namísto pořizovatele zboží (konečného spotřebitele), který by daň jinak musel odvádět v rámci celního řízení celnímu úřadu při dovozu zboží. Dodavatel zbaví pořizovatele zboží povinnosti odvést DPH při dovozu.

Dovozní režim je zejména určen pro dodavatele usazené v EU, ale také usazené mimo EU, kteří prodávají například prostřednictvím e-shopu své zboží dovezené z 3. země přímo koncovému spotřebiteli v EU. Dovozní režim mohou rovněž využít provozovatelé elektronických rozhraní usazená v EU, ale také usazená mimo EU, pro prodeje vlastního zboží dovezeného z 3. země přímo koncovému spotřebiteli, nebo usnadňují-li prodej zboží dovezeného z 3. země skutečnému dodavateli.

Důvody pro zavedení dovozního režimu

Tento systém odvodu DPH u dováženého zboží dosud neexistoval. Pořizovatel zboží až po příchodu zboží v rámci celního řízení zjistil, v jaké výši má být DPH odvedena, a odváděl ji celnímu úřadu buď přímo, nebo s využitím služby celního zástupce (např. pošty, přepravce či celní deklarace). Navíc zboží, jehož vlastní hodnota nepřesáhla 22 EUR, bylo od DPH zcela osvobozeno. Toto osvobození se však od 1. 7. 2021 ruší a z každého zboží dovezeného ze země mimo EU musí být odvedena DPH (výjimku má zboží např. pro humanitární účely a podobné). Osvobození od DPH při dovozu zboží je zrušeno zejména proto, aby se srovnaly podmínky pro tuzemské a unijní výrobce, kteří musejí odvádět DPH ze zboží, které nepřesáhne vlastní hodnotu 22 EUR. Osvobození od DPH zvýhodňovalo zahraniční prodejce oproti unijním, a často také vedlo k daňovým únikům kvůli podhodnocování dováženého zboží.

Zboží dovážené ze třetích zemí, jehož vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR (s výjimkou alkoholických výrobků, parfémů, toaletních vod, tabáku a tabákových výrobků), zůstává i nadále osvobozeno od cla.

Na jaká plnění se dovozní režim nevztahuje?

  • Prodej dovezeného zboží na dálku, jehož vlastní hodnota přesahuje 150 EUR.
  • Prodej dovezeného zboží na dálku, které je předmětem spotřební daně (např. tiché víno, pivo)
  • Standardní dovoz zboží plátcem

Dovozní režim je určen pro:

  • Osobu, která má v tuzemsku sídlo, nebo
  • Osobu, která má v tuzemsku provozovnu, nemá-li na území EU sídlo, nebo
  • Osobu, která nemá sídlo ani provozovnu na území EU a pověřila zprostředkovatele, aby jejím jménem a na její účet plnil povinnost vyplývající z dovozního režimu.

Osoby, které nemají sídlo ani provozovnu na území EU, nemohou dovozní režim používat samostatně, ale musí vždy pověřit zprostředkovatele.

Osoby usazené v EU mohou využívat dovozní režim samostatně, ale mohou rovněž pověřit zprostředkovatele, aby za ně plnil povinnost vyplývající z dovozního režimu.

Musí projít zboží celní řízením i v případě použití dovozního režimu?

Ano, i na zboží spadající do dovozního režimu je nezbytné podat dovozní celní prohlášení. V případě použití dovozního režimu předkládá dodavatel přepravci či osobě, která bude provádět celní řízení, takzvané daňové evidenční číslo pro účely dovozního režimu (tzv. IOSS číslo) a další údaje potřebné k celnímu řízení. IOSS číslo obdrží dodavatel po registraci do dovozního režimu. Předložení IOSS čísla v rámci celního řízení zajistí, že celní úřad osvobodí zboží od DPH a propustí je do volného oběhu. DPH odvede dodavatel v rámci dovozního režimu.

Co když dovozní režim dodavatel nepoužije?

V případě, že dodavatel nepoužije dovozní režim pro odvod DPH u prodeje zboží na dálku, pak DPH obvykle odvádí pořizovatel zboží

  • přímo celní správě (nebo celnímu zástupci) prostřednictvím standardního celního řízení nebo
  • osobě, která používá zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty (např. poště nebo kurýrní společnosti).

zpět: úvod OSS – pokračovat dále: Registrace