Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace pro provozovatele elektronického rozhraní

Kdo je provozovatel elektronického rozhraní?

Provozovatelem elektronického rozhraní je osoba povinná k dani, která za použití elektronického rozhraní (např. elektronického tržiště, platformy, portálu) usnadňuje dodání zboží nebo poskytnutí služby. Za dodání zboží, které je usnadněno provozovatelem elektronického rozhraní, se považuje použití elektronického rozhraní tak, aby příjemce plnění a dodavatel nabízející zboží na prodej prostřednictvím elektronického rozhraní mohli navázat kontakt vedoucí k dodání zboží prostřednictvím tohoto elektronického rozhraní.

Př.: Provozovatel elektronického rozhraní provozuje tzv. elektronické tržiště, na kterém umožňuje prodávat zboží jiným prodejcům. Prodejci zboží využívají prostoru na tržišti k prodeji svého zboží a provozovatel elektronického rozhraní usnadňuje dodání mezi prodejcem a koncovým zákazníkem. Provozovatel elektronického rozhraní obvykle nastavuje podmínky dodání, přepravy, platby či vrácení zboží.

Provozovatel elektronického rozhraní usnadňuje dodání zboží, pokud:

  • stanoví podmínku nebo podmínky, za nichž se dodání zboží uskutečňuje, nebo
  • se podílí s ohledem na provedenou platbu na schvalování účtování poplatku příjemci (např. zařizuje celý platební proces, nastavuje podmínky platby, vybírá peníze od zákazníka a předává dodavateli), nebo
  • se podílí na objednání (např. zajišťuje proces objednávky) či doručení zboží (např. zařizuje či vykonává přepravu zboží).

Pokud se provozovatel elektronického rozhraní podílí alespoň na jedné z výše uvedených činností, pak usnadňuje dodání zboží mezi skutečným dodavatelem zboží a koncovým zákazníkem, a je považován za provozovatele elektronického rozhraní.

Za provozovatele elektronického rozhraní se nepovažuje osoba, která uskutečňuje tyto činnosti:

  • pouze zpracovává platby v souvislosti s dodáním zboží (např. činnost obdobného typu jako Paypal), nebo
  • vytváří prodejní seznam nebo inzerci zboží (např. činnost obdobného typu jako Zboží.cz), nebo
  • přesměrovává příjemce na jiná elektronická rozhraní, kde je nabízeno zboží na prodej bez dalšího zásahu do dodání (např. činnost obdobného typu jako Heureka.cz).

Pokud provozovatel elektronického rozhraní uskutečňuje pouze jednu z výše uvedených činností, pak není považován za provozovatele elektronického rozhraní podle pravidel DPH, a nedopadá na něj povinnost odvodu DPH namísto skutečného dodavatele zboží.

Specifika v dovozním režimu pro provozovatele elektronického rozhraní

Provozovatel elektronického rozhraní se nově může zapojit do odvodu DPH přes dovozní režim, pokud usnadňuje prodejci zboží se sídlem v EU i mimo něj prodej zboží s vlastní hodnotou do 150 EUR dovezeného z 3. země koncovému spotřebiteli.

Pokud se provozovatel elektronického rozhraní registruje do dovozního režimu a usnadňuje prodej dovezeného zboží na dálku s vlastní hodnotou do 150 EUR, hodnotí se jeho činnost tak, jako by zboží sám nakoupil od skutečného prodejce a následně jej prodal koncovému zákazníkovi. Přebírá zároveň i povinnost přiznat a odvést DPH přes dovozní režim. U prodeje dovezeného zboží na dálku z 3. země vzniká povinnost odvést DPH ve státě, ve kterém končí odeslání nebo přeprava zboží. To obvykle bývá ve státě, ve kterém je zboží dodáno koncovému příjemci zboží.

Použitím dovozního režimu zbaví provozovatel elektronického rozhraní koncového zákazníka povinnosti odvést DPH z dovozu zboží napřímo celnímu úřadu či prostřednictvím poštovní nebo přepravní společnosti. Provozovatel elektronického rozhraní uvádí na elektronickém tržišti již při prodeji zboží cenu včetně DPH.