Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Zprostředkovatel

Zprostředkovatelem je osoba, která je pověřená jinou osobou k tomu, aby jejím jménem a na její účet plnila povinnosti vyplývající z použití dovozního režimu. Zprostředkovatel namísto osoby, která jej pověřila, zejména podává daňové přiznání v rámci dovozního režimu, provádí platbu DPH, plní oznamovací povinnosti (např. změna umístění sídla nebo registračních údajů) a vede evidenci. Zprostředkovatel může být pověřen i více osobami, ale za každou pověřující osobu plní povinnosti samostatně. Povinnosti pověřujících osob se považují za povinnosti zprostředkovatele a jsou na něm prvotně vymáhány. Finanční správy se ve věcech správy daně v dovozním režimu obracejí přímo na zprostředkovatele nikoliv na osobu, která pověřila zprostředkovatele.

Zprostředkovatelem v tuzemsku může být osoba povinná k dani, která:

  • má v tuzemsku sídlo, nebo provozovnu, nemá-li na území EU sídlo,
  • je plátcem nebo identifikovanou osobou a
  • je pověřena osobou uskutečňující prodej dovezeného zboží na dálku, které podléhá dovoznímu režimu.

Osoba, která není registrovaná jako plátce ani jako identifikovaná osoba, se nejprve registruje dobrovolně jako plátce nebo identifikovaná osoba. Registraci provede podáním Přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty na daňovém portálu FS v části Registrace. Registrace k DPH jako plátce nebo identifikovaná osoba podává osoba svému místně příslušnému správci daně.

Zprostředkovatel pověřený pověřující osobou přebírá její veškerá práva a povinnosti, která jí vyplývají z použití dovozního režimu, a není jejím zástupcem.

Osoba, která si zvolila zprostředkovatele (tzn. například česká firma, která používá jako zprostředkovatele mezinárodní logistickou společnost se sídlem v EU), je společně a nerozdílně odpovědná za plnění povinností vyplývajících z používání dovozního režimu, ačkoliv plněním těchto povinností pověřila zprostředkovatele. Pokud si osoba (např. česká firma) zvolí zprostředkovatele (mezinárodní společnost), nemůže nadále plnit povinnosti vyplývající z použití dovozního režimu samostatně, a to ani prostřednictvím zástupce.

Osoba se sídlem nebo provozovnou mimo EU musí mít zprostředkovatele, aby mohla využívat dovozní režim. Osoba se sídlem nebo provozovnou v EU může dovozní režim používat samostatně nebo si zvolit zprostředkovatele.


zpět: úvod OSS – pokračovat dále: Registrace