Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vracení DPH

19. 12. 2005

Informace o nároku na odpočet DPH a vrácení DPH.

Finanční správa upozorňuje plátce daně z přidané hodnoty, kteří chtějí za rok 2020 požádat o vrácení DPH ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle § 82 zákona o DPH, že nejzazší lhůta pro podání žádosti je 31. března 2021. Zkrácení obvyklé lhůty souvisí s vystoupením Velké Británie z EU.

S platností od 4. 4. 2020 se mění požadavek Irska jako státu vrácení na přikládání elektronických kopií daňových dokladů dle čl. 10 Směrnice 2008/9/ES z „ne“ na „vždy“.

S platností od 24. 1. 2020 bulharská finanční správa upravuje proces předávání rozhodnutí ve věci žádostí o vrácení DPH z EU.

Oznámení o rozhodnutí bude probíhat následujícím způsobem:

Žadatel a zástupce obdrží automatizované oznámení o vydání rozhodnutí z e-mailové adresy no_reply_VATRefund@nra.bg.

Jakmile bude rozhodnutí vydáno, automatizované elektronické oznámení bude odesláno do e-mailových adres, uvedených v žádosti – jedno na adresu žadatele, další na adresu zástupce. E-mail odeslaný na adresu žadatele bude obsahovat odkaz na přístup k rozhodnutí; e-mail odeslaný na adresu zástupce jej obsahovat nebude. V případě, že žadatel neaktivuje uvedený odkaz do 14 dnů od odeslání automatizovaného oznámení, bude mu odeslána upomínka. Tato upomínka rovněž obsahuje odkaz, který bude aktivní dalších 14 dní.

Jakmile bude odkaz aktivován, bude se mít za to, že žadatel byl řádně informován o rozhodnutí a bude žadateli odeslána automatizovaná zpráva o řádném oznámení rozhodnutí.

Rozhodnutí a případné další dokumenty budou k dispozici pro prohlížení nebo uložení (ve formátu ZIP) po dobu 20 dní od první skutečné aktivace odkazu.

S platností od 16. 2. 2017 je nutné přikládat do žádostí o vrácení DPH dle §82 zákona o DPH zasílaných do Itálie elektronické kopie všech faktur a zjednodušených daňových dokladů, bez ohledu na limitní výši základu daně 250 EUR a 1000 EUR dle Článku 10 Směrnice Rady 2008/9/ES.
Informace pro subjekty/zástupce, kteří chtějí získat přístup do aplikace pro vracení DPH.

Postup vyplnění žádosti a rizika odmítnutí žádosti jiným členským státem

Lhůty pro vyřízení žádosti a povinnosti žadatele po podání žádosti o vrácení DPH, doručování rozhodnutí, odvolání.

pro účely Vracení DPH plátcům v jiných členských státech ve smyslu § 82 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (zveřejněné členskými státy)

Kontaktní údaje členských států jsou pouze informativní. Žadatel o vrácení daně je povinen komunikovat se státem vrácení způsobem, který umožňuje legislativa příslušného státu.

Nová pravidla pro vracení daně z přidané hodnoty od 1. 1. 2010 osobám povinným k dani neusazeným v členském státu vrácení daně, ale v jiném členském státě.

kterým se stanovují prováděcí pravidla článků 34a a 37 Nařízení Rady (ES) č. 1798/2003, pokud jde o daň z přidané hodnoty podle směrnice Rady 2008/9/ES (sub-kódy plnění), od r. 2012 dokument součástí Prováděcího Nařízení Komise (EU) č. 79/2012 “.

v členění, jak je nahlásily Evropské komisi (platnost od r. 2011). Při elektronickém podání na Daňovém portálu jsou tyto kódy nabízeny automaticky.