Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Vracení DPH

Informace o nároku na odpočet DPH a vrácení DPH.

Postup uplatnění nároku na vrácení DPH z jiných členských států EU


Další postup pro případy, kdy je nutno opravit/upravit již odeslané žádosti


 • Kontaktní místa členských států

  pro účely Vracení DPH plátcům v jiných členských státech ve smyslu § 82 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (zveřejněné členskými státy)

 • Směrnice Rady 2008/9/ES

  Nová pravidla pro vracení daně z přidané hodnoty od 1. 1. 2010 osobám povinným k dani neusazeným v členském státu vrácení daně, ale v jiném členském státě.

 • Nařízení Komise (ES) č. 1174/2009

  kterým se stanovují prováděcí pravidla článků 34a a 37 Nařízení Rady (ES) č. 1798/2003, pokud jde o daň z přidané hodnoty podle směrnice Rady 2008/9/ES (sub-kódy plnění), od r. 2012 dokument součástí Prováděcího Nařízení Komise (EU) č. 79/2012 “.

 • Členské státy používající sub-kódy pro popis zboží definované Prováděcím Nařízením Komise (EU) č. 79/2012

  v členění, jak je nahlásily Evropské komisi (platnost od r. 2011). Při elektronickém podání na Daňovém portálu jsou tyto kódy nabízeny automaticky.

Aplikační služby