Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Další informace

Změny týkající se podávání žádostí o vrácení DPH

 

18. prosince 2014

Aplikace pro vracení DPH a přihlašování ověřenou identitou podatele, kterou se lze hlásit do datové schránky

 Od 1.1.2015 je možné podávat žádosti o přístup do aplikace pro vracení DPH v rámci EU podepsané ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Poté, co bude přístup na základě takové žádosti zřízen, bude možné vstupovat do aplikace pro vracení DPH prostřednictvím ověřené identity podatele, kterou se lze přihlásit do jeho datové schránky.


  30. září 2010

  Lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH za rok 2009 byla prodloužena

  Plátci daně registrovaní k DPH v tuzemsku, kteří do 30. září 2010 nepožádali o vrácení DPH zaplacené v cenách zboží a služeb v jiném členském státě v roce 2009, se nemusí obávat, že jejich nárok zanikl.

   

  Na úrovni EU vstoupila v platnost Směrnice Rady 2010/66/EU, která prodlužuje lhůtu pro předkládání žádostí o vrácení DPH z jiného členského státu za rok 2009. Lhůta stanovená původně do 30. září 2010 se po nabytí účinnosti nové směrnice prodlužuje do 31. března 2011.

   

  V dané věci byl vydán pokyn Ministerstva financí řady D – č. 343.

   

  Ostatní pravidla nové procedury vracení DPH z jiného členského státu od 1. 1. 2010, která jsou stanovena v § 82 zákona o DPH, zůstávají beze změn. Podrobnější informace o těchto pravidlech lze získat na webových stránkách Finanční správy.

   

  Přílohy:

  • Směrnice Rady 2010/66/EU
  • Pokyn D – 343: K postupu v souvislosti se směrnicí Rady 20010/66/EU, kterou došlo k prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o vrácení daně z přidané hodnoty z jiného členského státu za rok 2009