Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Krok č. 5 - Podání samostatného prohlášení o změně koeficientu

18. 12. 2014

Postup při vyplňování Samostatného upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení:

V případě, že žadatel podává prostřednictvím aplikace pouze samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení, bude vyplňovat záložky:

Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně:

  • koeficient,
  • období jeho platnosti,
  • výslovný souhlas s jeho podáním (odesláním);

Kontaktní údaje:

  • e-mail žadatele,
  • telefonické spojení (nepovinné).

Registrační údaje žadatele jsou i v tomto případě automaticky vyplněny a nelze je modifikovat. Pokud tyto údaje nejsou v souladu se skutečným stavem, žadatel musí kontaktovat místně příslušného správce daně a zjednat nápravu zde.

Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně:

V § 82 odst. 4 zákona o DPH jsou stanoveny podmínky a lhůty pokud dojde po podání žádosti o vrácení daně ke změně ve výši koeficientu podle § 76 zákona o DPH.

Výše uvedené ustanovení ukládá žadateli povinnost uvědomit členské státy o změně koeficientu pro poměrný nárok na vrácení prostřednictvím aplikace. Ohlášení změny hodnoty koeficientu má žadatel možnost provést těmito způsoby:

  • v následující žádosti o vrácení daně (v kalendářním roce, kdy provede žadatel vypořádání nároku na odpočet daně u krácených plnění podle § 76 odst. 7 zákona o DPH), vyplní záložku „Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení“ a zde výslovně označí, že chce toto Prohlášení také odeslat.),
  • nebo v samostatném prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení (v rámci aplikace samostatný odkaz v hlavním menu), pokud v kalendářním roce vypořádání nároku na odpočet daně nepodá žádnou žádost o vrácení daně.

Pozn.: Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně podává žadatel pro dané období POUZE jednou. Toto podání je vždy rozesláno do všech členských států.

Doručování ve smyslu § 82 odst. 6 zákona o DPH:
Tímto se rozumí okamžik odeslání oznámení ve formě datové zprávy na elektronickou adresu (E-mail). Ustanovení § 82 odst. 6 zákona o DPH bude aplikováno v případě, že Finanční správa České republiky bude požádána členským státem vrácení
o doručení jím vydaných aktů ve věci vrácení daně (oznámení o přijetí/zamítnutí, rozhodnutí). Předmětná informace bude pak žadateli k dispozici na Daňovém portále v aplikaci pro Vracení DPH plátcům v jiných členských státech, žadatel bude o změně stavu svého podání-samostatného upřesnění koeficientu uvědomen výše uvedeným oznámením.