Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Krok č. 4 - Podání opravné žádosti

18. 12. 2014

Opravná žádost o vrácení daně:

Pokud žadatel zjistí, že uvedl v již podané žádosti určitá fakta v rozporu se správným, nebo aktuálním stavem, má možnost podat tzv. „opravnou žádost o vrácení daně. Žadateli se zobrazí přehled podaných žádostí (viz předchozí krok) Informace o podaných žádostech a z něj si žadatel vybere žádost, kterou chce opravit. Opravy lze provést u údajů ze záložek:

  • záhlaví (kromě údaje členského státu vrácení daně),
  • kontaktní údaje,
  • plnění v rámci EU,
  • dovoz,
  • přílohy.

Oprava nároku se provede přepsáním údajů existujícího nároku. Rušit již existující plnění je možné, zrušený nárok znovu uplatnit nelze. Podáním opravné žádosti, která neobsahuje ani jeden nárok, je opravovaná žádost zrušena. Nelze znovu podat. Opravná žádost o vrácení daně by neměla obsahovat nově přidaný nárok na vrácení (nové plnění). Pokud žadatel zjistí, že zapomněl uvést určitá plnění vztahující se k období pro vrácení, za které již žádost o vrácení daně podal, měl by tyto uvést do žádosti o vrácení daně podané za zbytkové období příslušného kalendářního roku, či v žádosti za celý příslušný rok.

Přijetí, nebo případné zamítnutí, opravné žádosti se řídí legislativními postupy daného členského státu vrácení daně. V rámci Přehledu požadavků jednotlivých členských států ohledně náležitostí žádosti o vrácení DPH je uvedeno, zda daný stát opravné žádosti přijímá, či ne.

 

Načtení souboru nové žádosti o vrácení/samostatného prohlášení/opravné žádosti o vrácení:

V rámci práce s formulářem má uživatel vždy možnost:

  • uložit rozpracovanou písemnost tak, aby ji mohl později načíst a pokračovat ve vyplňování,
  • načíst písemnost z uloženého souboru (soubor musí mít odpovídající formát a strukturu). Při načítání souboru jsou registrační údaje žadatele a údaje o zástupci ignorovány.

Aplikace má implementován systém propustných a kritických kontrol dle legislativních, preferenčních a technických požadavků. Propustné kontroly jsou pouze upozorněním pro žadatele/zástupce, že vložená data nejsou plně korektní, avšak lze
s těmito nesrovnalostmi podat. Nicméně při přítomnosti kritické chyby aplikace nedovolí opravnou žádost podat a musí být nejdříve zjednána náprava.

Doručování ve smyslu § 82 odst. 6 zákona o DPH:
Tímto se rozumí okamžik odeslání oznámení ve formě datové zprávy na elektronickou adresu (E-mail). Ustanovení § 82 odst. 6 zákona o DPH bude aplikováno v případě, že Finanční správa České republiky bude požádána členským státem vrácení
o doručení jím vydaných aktů ve věci vrácení daně (oznámení o přijetí/zamítnutí, rozhodnutí). Předmětná informace bude pak žadateli k dispozici na Daňovém portále v aplikaci pro Vracení DPH plátcům v jiných členských státech, žadatel bude o změně stavu svého podání - opravné žádosti uvědomen výše uvedeným oznámením.