Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vzory plné moci v případě zastoupení daňového subjektu jinou osobou a vzor pro pověření – pro účely přístupu do aplikace Vracení DPH plátcům v jiných členských státech

18. 1. 2010

Vzory plné moci využitelné v případě zastoupení daňového subjektu jinou osobou a vzor pro pověření - pro účely přístupu do aplikace Vracení DPH plátcům v jiných členských státech podle § 82 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a pro úkony činěné v aplikaci naleznete níže.

Veškeré činnosti, které v aplikaci může činit daňový subjekt, může zde činit i jeho zástupce/pověřená osoba, a to pro všechny členské státy bez omezení (tj.: podávání žádostí o vracení DPH, podávání samostatného prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně do všech členských států; uvedení předmětných kontaktních údajů, včetně bankovního spojení; nahlížení do již odeslaných podání; přebírání a přehled došlých aktů členského státu vrácení daně ve věci předmětných podání, pokud je členský stát vrácení zašle prostřednictvím systému, aj.). Přístup nelze omezit pouze na vybrané státy. Další informace k aplikaci.

Upozornění:
V případě, že subjekt předloží nějakým způsobem omezený rozsah zmocnění/pověření, odpovědnost za případné důsledky způsobené překročením tohoto zmocnění nese subjekt.

Rozdíl mezi pověřením a zastoupením na základě plné moci:

 1. Pověřením se rozumí jednání zaměstnance, nebo jiné fyzické osoby, přičemž pověření pro jednání dané osoby vyplývá např. z pracovní smlouvy nebo z organizačního řádu daňového subjektu. Upozorňuje se, že se nejedná o zastupování na základě plné moci.
 2. Zástupcem na základě plné moci se rozumí:
  • Fyzická osoba:
   - jedná sama
 • Právnická osoba. Za tuto právnickou osobu může jednat:
  - statutární orgán, jehož oprávnění k jednání jménem právnické osoby vyplývá ze zápisu z obchodního rejstříku, ze stanov, popř. organizačního řádu;
  - pověřený zaměstnanec (pověření pro jednání vyplývá např. z pracovní smlouvy zaměstnance nebo z organizačního řádu právnické osoby)
 • Daňový poradce, advokát:
  - jedná sám;
  - jedná substituční zástupce dle plné moci (možnost udělení substituční plné moci vyplývá ze zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii nebo ze zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství).

Vzory plné moci:

Zplnomocnění právnické osoby (PO)
Zplnomocnění fyzické osoby (FO)

Vzory plné moci v případě existence více zástupců pro účely § 82 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p.:

Zplnomocnění právnické osoby (PO)
Zplnomocnění fyzické osoby (FO)

Vzor pro pověření:

Pověření

Přílohy