Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Komisionářská smlouva

Informace k uplatňování zákona o DPH při poskytnutí služby komisionáře v tuzemsku na základě komisionářské smlouvy.

(č.j. 18/63 343/2007-181 ze dne 8.8.2007)
Uplatňování zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Předchozí
Informace GFŘ k vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti s prominutím DPH Informace GFŘ k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání elektřiny nebo plynu (z důvodu mimořádné události) Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021 Informace k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021 Informace k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti DPH (BREXIT) od 1. 1. 2021 Informace k novele zákona o DPH účinné od 1. září 2020 Novela zákona o DPH nabývá účinnosti dnem 1. září 2020 Informace GFŘ k vymezení způsobů potvrzování dokladů o prodeji zboží při vracení daně z přidané hodnoty fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží Informace k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020 Nedobytné pohledávky Informace GFŘ k uplatňování DPH u poukazů Informace k novelám zákona o DPH 2019 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další) Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017 Upozornění na podvody v oblasti daně z přidané hodnoty - poskytování pracovní síly Nespolehlivá osoba DPH Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Informace osobám uplatňujícím nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů na výrobu tepla Kontrolní hlášení DPH Vykazování druhé snížené sazby DPH ve formuláři přiznání k DPH s účinností od 1.1.2015 Daňové doklady Režim přenesení daňové povinnosti Souhrnná hlášení Komisionářská smlouva Předmět daně, obrat, daňové subjekty Místo plnění u služeb Dovoz a vývoz Základ daně Sazby daně DPH u dopravních prostředků DPH u vratných obalů DPH u stavebních činností, při převodu a nájmu nemovitostí a bytová družstva DPH u výchovných a vzdělávacích činností DPH ve zdravotnictví DPH u služeb cestovního ruchu DPH ve svobodných pásmech Přeprava zboží a osob Nárok na odpočet DPH Nespolehlivý plátce Ručení Registrace plátce, daňová přiznání Splatnost daně Skupina Pojišťovací činnosti Sociální pomoc Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení Různé
Další