Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace, metodika, stanoviska

Uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p., v oblasti služeb.

Závazné posouzení určení sazby DPH, osvobození od daně s nárokem na odpočet daně nebo použití režimu přenesení daňové povinnosti
Arrow
Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2024
Arrow
Informace GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb s účinností od 1. 1. 2023
Arrow
Informace GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb s účinností od 1. 1. 2023
Arrow
Upozornění k tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně (účinný od 1.7.2022)
Arrow
Upozornění k tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně (platné do 30. 6. 2022)
Arrow
Formulář zjednodušující oznamovací povinnost pro prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu
Arrow
Prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu
Arrow
Informace k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu od 1. ledna 2022
Arrow
Informace GFŘ k vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti s prominutím DPH
Arrow
Informace GFŘ k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání elektřiny nebo plynu (z důvodu mimořádné události)
Arrow
Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021
Arrow
Informace k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období
Arrow
Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021
Arrow
Informace k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti DPH (BREXIT) od 1. 1. 2021
Arrow
Informace k novele zákona o DPH účinné od 1. září 2020
Arrow
Novela zákona o DPH nabývá účinnosti dnem 1. září 2020
Arrow
Informace GFŘ k vymezení způsobů potvrzování dokladů o prodeji zboží při vracení daně z přidané hodnoty fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží
Arrow
Informace k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020
Arrow
Nedobytné pohledávky
Arrow
Informace GFŘ k uplatňování DPH u poukazů
Arrow
Informace k novelám zákona o DPH 2019
Arrow
Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017
Arrow
Upozornění na podvody v oblasti daně z přidané hodnoty - poskytování pracovní síly
Arrow
Nespolehlivá osoba DPH
Arrow
Informace osobám uplatňujícím nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů na výrobu tepla
Arrow
Kontrolní hlášení DPH
S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.
Arrow
Vykazování druhé snížené sazby DPH ve formuláři přiznání k DPH s účinností od 1.1.2015
Arrow
Daňové doklady
Arrow
Režim přenesení daňové povinnosti
Arrow
Souhrnná hlášení
Arrow
Komisionářská smlouva
Arrow
Předmět daně, obrat, daňové subjekty
Arrow
Místo plnění u služeb
Arrow
Dovoz a vývoz
Arrow
Základ daně
Arrow
Sazby daně
Aplikace sazby DPH ve vybraných oblastech ekonomických činností.
Arrow
DPH u dopravních prostředků
Arrow
DPH u vratných obalů
Arrow
DPH u stavebních činností, při převodu a nájmu nemovitostí a bytová družstva
Arrow
DPH u výchovných a vzdělávacích činností
Arrow
DPH ve zdravotnictví
Arrow
DPH u služeb cestovního ruchu
Arrow
DPH ve svobodných pásmech
Arrow
Přeprava zboží a osob
Arrow
Nárok na odpočet DPH
Arrow
Nespolehlivý plátce
Arrow
Ručení
Arrow
Registrace plátce, daňová přiznání
Arrow
Splatnost daně
Arrow
Skupina
Arrow
Pojišťovací činnosti
Arrow
Sociální pomoc
Arrow
Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
Arrow
Různé
Arrow