Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Předmět daně, obrat, daňové subjekty

Informace k uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p., v oblasti předmětu daně, obratu.

Tato Informace se zrušuje k 1. 4. 2023. 

S účinností od 1.1.2009 vstupuje v platnost zákon č. 302/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH). Hlavním důvodem provedených úprav je zajištění aplikace Směrnice Rady 2006/112/ ES o společném systému daně z přidané hodnoty, se kterou je ZDPH harmonizován. Novelou také dochází ke změnám ve stanovení obratu pro účely registrace a ve vymezení veřejnoprávních subjektů.

V zájmu zajištění jednotného výkladu při uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH), při vymezení místní komunikace nebo jejího určeného úseku k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, se vydává tato informace.